O soše Jana Palacha stále živo

 

Vážený pan
Karel Schwarzenberg,
ministr zahraničních věcí ČR      Na vědomí : Město Mělník


Vážený pane ministře zahraničí,

možná jste již slyšel o tom, že naše sdružení stálo u počátků stanoviska rady a zastupitelstva města Mělníka, kterým toto město vyjadřuje svůj eminentní zájem na umístění sochy Jana Palacha na svém území a je ochotno i převzít náklady spojené s instalací sochy.

Bohužel toto stanovisko města Mělníka přišlo - zdá se - příliš pozdě, neboť francouzská strana již od nabídky daru upustila.

Rádi bychom se Vás v této souvislosti zeptali :

1) Co máte proti Janu Palachovi, případně připomenutí jeho památky ?

Máme totiž za to, že právě vztah k Janu Palachovi výmluvně vypovídá o skutečné podstatě a pohnutkách té které osoby.

2) Co Vás vedlo k odmítnutí francouzské nabídky daru sochy Jana Palacha a s kým jste tento postoj konzultoval ?

Pokud je to totiž pouze Vaše rozhodnutí, kterým jste ovšem udělal ostudu celému národu, a to před zahraničím, neměl byste velmi vážně uvažovat o rezignaci na tak významnou funkci ?

A máte právo vůbec Vaše soukromé rozhodnutí vydávat za stanovisko vlády, popřípadě celého státu a národa ?

Pokud jste k Vašemu rozhodnutí o odmítnutí sochy Jana Palacha neměl žádné vážné důvody (a popravdě, nedovedeme si je vůbec představit), neměl byste nést nejen politickou odpovědnost, ale také nahradit vzniklou materiální škodu, kterou naše země odmítnutím daru utrpěla ?

Vyzýváme Vás proto jménem našeho sdružení, abyste - jako muž a šlechtic - nahradil vzniklou škodu a na vlastní náklady nechal odlít bronzovou sochu Jana Palacha zhruba téže velikosti a nabídnul ji k umístění městu Mělníku, nebo Všetatům, a teprve pokud by tyto dvě obce neměly zájem, pak jakékoliv jiné obci, která by zájem o umístění sochy měla ?

V takovém případě se hlásí i naše sdružení a nabízí umístění sochy v sídle sdružení v Košíku, což je od Všetat asi 50 km.

Další nabídky umístění této sochy, pokud vím, dostáváte z celé republiky.

Žádáme Vás o odpověď na výše uvedené otázky a zejména pak o zaujetí jasného stanoviska k náhradě způsobené  - alespoň materiální - škody (když už škodu morální, způsobenou celému národu, odčinit nelze) zaplacením vytvoření sochy Jana Palacha podobné velikosti a stejného materiálu a jeho nabídnutí městům či obcím, která o tento dar projeví zájem.

Vaši odpověĎ OČEKÁVÁME NA ADRESE SDRUŽENÍ K 213, tedy 289 35 Košík 91.

Za sdružení K 213

Ing. Jiří Fiala                Ing. Jiří Štefek

V Košíku, dne 1. července 2008

Úryvek ze zmiňovaného časopisu Euro:

http://k213.files.wordpress.com/2008/07/melnik_palach_i.jpg

Dopis francouzskému prezidentovi :

Vážený pane prezidente,
 
dovolte mi, prosím, pozdravit Vás ze Slezska, což je jedna ze tří historických zemí, tvořících dnes Českou republiku. Píši Vám kvůli soše Jana Palacha maďarského sochaře Andráse Becka z roku 1970. Snem tohoto umělce žijícího až do své smrti v Paříži bylo umístit své dílo v Československu. Chci Vám jako obecní zastupitel obce Otice (okres Opava) nabídnout, že bychom rádi tuto zajímavě výtvarně pojatou práci slavnostně umístili ve středu naší obce. Z našeho kraje, z Vítkova (okres Opava) pochází a v našem kraji bude věčně odpočívat Jan Zajíc - Pochodeň číslo 2, který se upálil 25. února 1969 v Praze vzápětí po Janu Palachovi (demonstativní sebevražda 16. ledna 1969 v Praze, o tři dny později umírá). Osobně se domnívám, že se jednalo o idealistické, chytré
a čestné mladé lidi, kteří svůj protest proti komunistické okupaci příliš vyhrotili. Raději bych se teď přátelil s nimi, případně s jejich dětmi. Bylo to však jejich rozhodnutí, jejich cesta a já ji respektuji. V prvním listě Korinským čteme: "A kdybych rozdal vsechno co mám, ano kdybych vydal sam sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje." Mistr Jan Hus na to mohl odpověděl třeba slovy Janova evangelia: "Bůh láska jest!" a nechal se upálit 6. července 1415 v Kostnici na břehu Bodamského jezera. To je základ tradice sebeobětování našich Janů. Nám nezbývá než pamatovat na jejich odkaz a předat ho dál našim dětem. Děkuji Vám.
Ať se Vám daří. Buďte zdráv.
 
Jan Tomáš Bílovský
Na kopci 37, 747 81, Otice, Slezsko, Československo

Dobrý den,
děkuji Vám za zprávu.
Uvidíme, jak se věci pohnou...
MR
Martin Rychlík
redaktor

Euronews, a.s.
Holečkova 31/103
150 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 251 026 159

Fax: +420 257 328 774

GSM: +420 724 913 916

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.