Dopis doktoru Sváčkovi.

 

JUDr. Jan Sváček

předseda Městského soudu v Praze

Na vědomí - OS P – 1 : JUDr. Libor Vávra, předseda

                                                                                    soudu

                      - Rektor Univerzity Karlovy v Praze 

Nevážený předsedo soudu, 

I když vím, že s Vámi nemá smysl se bavit, protože jediný argument, kterému dobře rozumíte, je argument síly, kterýžto je také jediný, který v současnosti máte k dispozici a hojně používáte, přesto považuji za nutné napsat Vám následující řádky (konečně, nebudete je číst jenom Vy, že ?) :

Na jaře roku  2005 proběhlo jednání v opatrovnické kauze mých dětí u Obvodního soudu pro Prahu 9, v rámci kterého byl proveden i důkaz tzv. „znaleckým posudkem“ tzv. „soudních znalců“ Pavlovského, Pavláta, Žukova a Janotové z UK Praha.

Tito čtyři ve své podstatě nesvéprávní pitomci svorně tvrdili, že syndrom zavrženého rodiče je prý pustý výmysl, který ve skutečnosti neexistuje.

Už tehdy jsem si na soudě myslel, že jsem se asi propadl z kdysi civilizované země někam ke Křovákům do pralesa, možná, že ani tam by něco podobného nebylo možné.

Už tehdy jsem vcelku správně tušil, že ani Křováci by si nezasloužili tak přitroublou justici, jakou se v současnosti může pyšnit město Praha  - pod Vaším ctěným vedením. Musel jsem se opakovaně štípat do tváře, abych se přesvědčil o tom, že nespím a že se mi to nezdá.

Nicméně nezdálo : Čtyři pitomci s kulatými razítky soudních znalců mi  s vážnou tváří tvrdili, že neexistuje to, co jsem si mohl ověřit a ohmatat na první poslech, pohled i pokus a o čem už ani tehdy celý civilizovaný svět nijak nepochyboval, věc byla podrobně popsána v odborných publikacích, ale i v řadě knih pro skoro všechny skupiny čtenářů (pravda, skupina zvaná český soudce mezi adresáty skutečně chyběla, na tu se totiž autoři publikací nedokázali dosti dobře snížit).

Za tyto bláboly hodné nikoliv finanční odměny, ale psychiatrického léčebného pobytu na delší období, byli tito „znalci“ připitomělou českou justicí odměněni neuvěřitelnými částkami, které se vyšplhaly ke 170 tisícům korun.

Tyto horentní sumy jim doslova za nic s vážnou tváří přiznaly následující soudkyně :

OS  P- 9 :  Mgr. Lenka Kloudová

OS P – 1 :  JUDr. Jana Fridrichová

Městský soud v Praze : JUDr. Irena Saralievová, JUDr. Ivana Klimešová a JUDr. Jitka Denemarková

Uplynuly tři roky . Čas dosti dlouhý na zhodnocení toho, kdo měl tehdy pravdu.

Protože už naše země není za drátěnými zátarasy a minovými poli, jak byste si asi – naštěstí marně – přál, stalo se, co se nutně stát muselo. Pokrok sice pomaličku, ale přeci jen nezadržitelně dorazil i do české kotliny. Dokonce i na úřady , které se mu bránily stejně sveřepě jako to činí Váš zaostalý postkomunistický soud, který je dnes už v podstatě celé společnosti k smíchu.

Letos se prvním rokem slavil Den boje proti Syndromu zavržení rodiče po celém kulturním světě, tedy v severní Americe a v Evropě a – budete se divit – právě díky našemu sdružení, K 213 -  se slavil i u nás.

Syndrom zavrženého rodiče dokonce už uznává  i Soudcovská unie a ústy svého předsedy Mgr. Jirsy navrhuje, aby stát co nejdříve na zelené louce zbudoval resocializační zařízení pro nápravu takto postižených dětí.

Ještě víc se budete divit, když Vám řeknu, že i postkomunistické a feministické MPSV zavedlo projekt „Syndrom odcizeného rodiče“, v rámci kterého se například Český helsinský výbor, žijící také z dotací MPSV, snaží organizovat besedy za účelem rozšíření znalostí o této problematice.

Myslíte si, že se všichni zbláznili ? Že po celém světě oslavují a že ministerstvo dává stovky tisíc na projekty ohledně něčeho, co neexistuje ?  A že soudcovská unie chce stavět centra na odstranění následků neexistující nemoci ?

Anebo se zbláznilo těch Vašich pět husiček, které nejen že zaspaly dobu, ale ještě navíc – jako skutečně nefalšované krávy – zavíraly oči před tím, co musel vidět i slepý, zapíraly, co musel slyšet i hluchý a řídily se bláboly čtyř idiotů, kteří zjevně patří na místa svých pacientů ?!!  

Kdy už konečně veřejně do světa přiznáte, že ty přitroublé husičky z Vašeho soudu, co tam pořád ještě soudí, nemají pro opatrovnické kauzy ani základní vzdělání, takže pokud je soudí (= opatrovnické kauzy), byly by společnosti rozhodně užitečnější jako švadleny nebo uklízečky, než aby svou neskutečnou blbostí ničily životy příštím generacím ? 

Mimochodem, obě zmíněná povolání by jim podle jejich celkové kulturní úrovně nejspíše příslušela v právních státech s fungující, vyspělou a civilizovanou justicí.

Kdy těch pět kravek necháte zaplatit ten dvousettisícový dluh vzniklý doslova za nic ?

A kdy požádáte Univerzitu Karlovu, aby do státní pokladny vrátila dvousettisícový neoprávněný majetkový prospěch v duchu revize případu dětí Fialových ?

Kdy konečně ukončíte soudně - znalecké doložky těm čtyřem idiotům z Karlovy Univerzity, co by svými názory dělali ostudu  nejen světoznámému učení, ale i Zvláštní škole v Kotěhůlkách ?

Doufám, že si alespoň při čtení těchto otázek uvědomujete, kam jste to dopracovali a kam pražská justice pod Vaším ctěným vedením dospěla. Protože jsem jinak slušný člověk, tak to radši pravým názvem nepojmenuji.

Buďte si jist, že  - kromě Vás -  to vidí všichni ostatní. Celá společnost. A jste jí k smíchu.

S pozdravem „Míru zdar“ (kterému byste mohl nejspíše rozumět)

Ing. Jiří Fiala

____________________________

Komentář : Dopisem Sváčkovi jste mě rozesmál, sice bych tu ironii formuloval s paragrafy a jinak, ale je to věc osobního vkusu - máte přece plné právo na nadsázky! A já taky! A tak:

§ 175 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek

(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo peněžitým trestem.

A právní důsledek: Buď soudruzi znalci nevěděli o syndromu nic, a pak ovšem spáchali daleko závažnější podvod, že byli jako soudní znalci určeni - a je to na velký skandál. A nebo jako znalci museli dobře vědět, že syndrom existuje, ale Vám jej zapřeli.  Podáte na ně trestní oznímení, že zapřeli existenci tohoto syndromu.

A pak samozřejmě,  když je nahrávka Jirsy o tom, že na Městském soudu Praha 2 nemá ani jeden soudce kvalifikaci na souzení opatrovnických kauz, klidně jej hodíte jako svědka - (bude zase žvanit, že to řekl nadsázkou. Ať! Budede chtít u soudu prověřit kvalifikaci soudkyň a jak jí bylo dosaženo. A samozřejmě budete žádat vyloučení MS pro propodjatost. Má to smysl.

Zdraví
VL K