Dopis australskému velvyslanci

 

Jeho excelence Ian K. Forsyth

australský velvyslanec v Polsku

3rd Floor, Nautilus Building, Nowogrodska 11, Varšava, Polsko

Vaše excelence pane velvyslanče,

v souvislosti s případem šestileté Terezy Charlie Vichnarové, která byla v těchto dnech vrácena australskou justicí své matce do Čech, bychom Vám - a Vaším prostřednictvím také australské vládě a justici -  chtěli sdělit následující :

Především gratulujeme Austrálii k její rychlé, efektivní, spravedlivé a mezinárodní úmluvy dodržující justici, o které se občanům České republiky může jenom zdát.

Austrálie ukázala, že beze zbytku plní Haagskou úmluvu a vydává unesené děti do země jejich původu, dělá to bez průtahů, rychle a ohleduplně.

Současně bychom však chtěli tytéž orgány, tedy především australskou justici, upozornit na okolnosti, o kterých si myslíme, že jsou při vydání dítěte do zahraničí podstatné.

Jsme toho názoru, že by australská justice neměla pouštět ze zřetele, kam vlastně unesené dítě vydává a jak s ním bude po jeho návratu nakládáno.

A zde je dobře upozornit na okolnost, že Austrálie sice splnila svoje závazky plynoucí z Haagské úmluvy, ovšem že se tak stalo vůči zemi, která sama Haagskou úmluvu programově porušuje (viz rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 z března letošního roku, který odmítnul vydat otci do Ameriky dítě unesené jeho  českou matkou) a která si neláme hlavu ani s jinými mezinárodními závazky, které na sebe vzala.

Zde lze uvést především ignoranci mezinárodních rozsudků vydaných Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

 Australské úřady by rovněž měly vědět, že malou Terezku vydaly do země, kde je opatrovnická justice v dezolátním stavu, kde se stala  celonárodní ostudou a  kde programově prohrává na mezinárodním fóru jeden spor za druhým.

Pro kvalifikované rozhodnutí je rovněž dobře vědět, že opatrovnické kauzy jsou v České republice vykonávány jinde nepoužitelnými soudkyněmi, často bez základního vzdělání pro tuto profesi, které se nedokázaly uplatnit v trestních, obchodních či civilních kauzách.

Žádáme tímto zdvořile australskou vládu, aby bedlivě sledovala, jak se bude česká justice chovat, až dojde k případu recipročnímu, kdy česká matka  vdaná a žijící v Austrálii unese svoje dítě do Čech - jak rychle a zda vůbec bude toto unesené dítě českými úřady vráceno, jak  se to vzorně stalo v případě Terezky Vichnarové.

Ještě jednou, Vaše excelence, gratulujeme australskému lidu k právním jistotám, o kterých se našim občanům může jenom zdát.

S přátelským pozdravem

Za vedení sdružení  K 213

Ing. Jiří Fiala                                       Ing. Jiří Štefek