Oznámení o vyloučení člena.

 

Vedení K 213 tímto oznamuje svým členům, případně širší veřejnosti,  že rozhodlo - a  to jednomyslně - o vyloučení člena K 213. Tímto vyloučeným členem je p. Luboš Meszner.

Pan Meszner se sice aktivně zapojil do naší blokády v Brně i v Praze, ovšem obáváme se, že dnes už není sporné, za jakým účelem. Nešlo mu o úspěch blokády, ale o to ji narušovat, soudržnost našich členů rozleptávat, účastníky zastrašovat anebo mezi nimi rozdmýchávat nenávist a nedůvěru jak mezi sebou navzájem, tak zejména mezi řadovými členy a vedením K 213.

Na blokádu MPSV chtěl, ať přijdeme s kytičkami (asi Nečasovi za to, jak nám nadával do hulvátů a sexistů), po prvním dnu blokády v Praze se pokusil nelegální cestou o změnu ve vedení K 213, eliminování jeho současného - legálně zvoleného-vedení a následně pak celkovou pacifikaci K 213 a její přeměnu na jednu z mnoha impotentních organizací typu LOMu feministy Járy.

Už tehdy jsme ho chtěli z řad K 213 vyloučit, neboť pro to splňoval všechny předpoklady , ovšem pochopil, že narazil a slíbil, že se stáhne. Nechtěli jsme mu dělat ostudu, konečně ani nás moc netěší vyrukovat na veřejnost s vylučováním našich členů a vnitřními rozpory, ze kterých se neraduje nikdo víc než feministky spolu s oficiální justicí, a tak jsme od vyloučení upustili s tím, že je stejně na vedlejší koleji bez možnosti ovlivňovat činnost K 213.

Bohužel, po jeho dnešním soudním přelíčení na městském soudě musíme toto stanovisko přehodnotit.

Pan Meszner totiž udělal vše pro to, aby na svůj soud dostal co nejvíce členů, případně sympatizantů K 213, kteří - nic netušíce - se domnívali, že se jedná o akci K 213. Domnívali se to i někteří novináři, kteří volali předsedovi K 213 p. Fialovi, co o tom ví a zda tuto akci organizuje. Ten samozřejmě neměl o ničem ani potuchy.

Obáváme se, že p. Meszner by mohl kdykoliv zopakovat to, co předvedl na blokádě zejména v Praze a také máme za to, že - coby osoba zjevně nastrčená k rozbíjení našeho hnutí - mu jde o převzetí buďto členské základny, nebo aspoň vlivu na činnost K 213, pochopitelně nelegální cestou, protože na tu legální nemá sílu a podporu.

Upozorňujeme proto všechny naše členy, ale i širší - zejména novinářskou - veřejnost,  že p. Meszner není nadále členem K 213 , za toto sdružení nemluví a nikdy nemluvil a jím organizované akce nejsou ničím jiným než právě a výlučně akcemi pana Mesznera. Je možné, že jeho úkolem je diskreditace sdružení K 213 a když se mu nepodařilo převzít jeho vedení či alespoň získat nějaký vliv na chod a činnost našeho sdružení, pokusí se zorganizovat akce, které by K 213 v očích nejširší veřejnosti zdiskreditovaly. Apelujeme proto na naše členy, aby svou přítomnost na těchto akcích bedlivě zvážili.

I když pro to nemáme důkazy (a taky těžko je získat), máme za to, že pan Meszner je skutečně nastrčenou figurkou k rozbíjení hnutí (zejména otcovských), jež jsou mocným velmi nepříjemná a začínají je ohrožovat v jejich současné podstatě. Jeho chování alespoň všechny tyto symptomy splňuje.

Proti tomuto rozhodnutí řádného vedení K 213 není odvolání možné a rozhodnutí má okamžitou účinnost.

Ing. Jiří Krám         Ing. Jiří Fiala        Ing. Jiří Štefek