Česká republika poprvé oslaví Den boje proti SZR.

 

Obrátili se na nás kolegové z amerického sdružení Parental Alienation Awareness Organization (tedy, volně přeloženo, Organizace o povědomí o odcizování rodičů) s informací, že jejich organizace bude - letos poprvé - slavit Den boje proti Syndromu zavrženého rodiče (v původní zkratce PAS), a to v pátek,  25. dubna.

V Americe a v Kanadě se tento den chystá řada akcí za účelem šíření povědomí o syndromu zavrženého rodiče a jeho nebezpečnosti pro zdravý vývoj dětí - pochody a štafetové pochody v několika městech, mítinky, diskuse, workshopy, atd. Některé akce se budou konat i v Evropě - v Belgii, Francii, Anglii a Německu. Např. pochod z Bruselu do Štrasburku před sídlo Rady Evropy.

To byl původní plán.

Na poslední chvíli musel být doplněn a rozšířen - o Českou republiku, jedinou to zemi středovýchodní Evropy, ve které je otcovské hnutí natolik silné a informované, že si může samostatný program v tento den dovolit.

Američtí organizátoři se až na poslední chvíli dozvěděli o sdružení K 213 v ČR, které jim připadlo natolik zajímavé, že ho oslovili se svou nabídkou nejen spoluúčasti, ale také místa na svých webových stránkách, které by měly sloužit také propagaci akcí K 213.

V užším vedení K 213 jsme se zatím shodli, že v tento ten uspořádáme na zatím neupřesněném místě tiskovou konferenci spolu s besedou na téma syndromu zavrženého rodiče, jeho výskytu u nás, stupně boje proti němu a stupně společenského vědomí o tomto problému.  

Jsme ale otevřeni všem návrhům našich členů, případně i širší veřejnosti, jak nejlépe v tento den připomenout společnosti tragédii dětí štvaných proti jednomu ze svých rodičů, kterým je takto ničeno šťastné dětství za mlčenlivého dozoru české justice a orgánů tzv. sociálně - právní ochrany dětí.

Pište, volejte, navrhujte. Tento den se bude slavit u nás poprvé a je jen na nás, jak.

Za vedení K 213 : Ing. Jiří Fiala