Na něco jsme odpověď přece dostali...

I když jinou a jinak, než by se z tohoto dopisu mohlo zdát. 

 

 Odpověď předsedy OS KV, jak je u nich protizákonná praxe zcela v pořádku : 

 Mail z 15.1. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Potvrzení + další dotaz

Dobrý den,
 
potvrzuji tímto přijetí Vaší odpovědi a děkuji za ni. 
 
Současně - a v návaznosti na předchozí, podle stejného zákona č. 106/99 Sb., se táži, zda soud někdo upozornil na nezákonnost takového postupu (tedy vystavení výzvy k nástupu trestu soudní úřednicí), který podle trestního řádu může provádět pouze předseda senátu a pokud ano, tak v kolika případech se tak stalo a jak potom soud nadále postupoval. 
 
Dále mne zajímá, proč předseda soudu trpí tento zjevně nezákonný postup a co udělá pro jeho odstranění a dokdy se tak stane. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 

 

___________________

___________________

 

 

 

 

 

 

__________________

__________________

 

OS Karlovy Vary  - Mgr. Aleš Fikker,

 předseda soudu 

                                                                                                                                     K č.j. 45 Si 16/2018

 

                              Re: Váš dopis z dnešního dne

 

(datován – záhadně – 17. ledna, z čehož chápu, že trvá Vaší kanceláři týden prosté odeslání dopisu mailem)

 

Vážený pane magistře,

 

               Váš názor o „postupu zcela v intencích trestního řádu a zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících“ nesdílím a nesdílí ho ani četná právnická veřejnost (viz https://youtu.be/rQtn2FWD6UM, kde právník podrobně zdůvodňuje, proč není platná výzva k nástupu trestu podepsaná vyšší soudní úřednicí). Nesdíleli ho dokonce ani vychovatelé ve věznici v Ostrově, tedy osoby, pro něž je to denní chléb a které viděly tisíce vězňů a odsouzených za všechny možné paragrafy – přesto, s ničím podobným se dosud nesetkali.

 

Pokud věříte, že tento postup je „zcela v intencích… atd.“ – tak to doložte. O která ustanovení trestního řádu se opírá, o který paragraf Zákona o vyšších soudních úřednících se opírá… atd.

 

Protože – už teď Vám s plnou odpovědností řeknu, že – o žádný.

 

Jedná se o zcela protizákonnou praxi Vašeho soudu, kterou jste právě potvrdil (jako i mnohých jiných soudů – což na nezákonnosti samozřejmě nic nemění, ani ji nijak neomlouvá, naopak – to, že je páchána – a to soudy – masově – je výmluvnou charakteristikou současné České republiky a stavu práva v ní) a i naprostý laik, když si přečte Zákon o vyšších soudních úřednících, tak snadno pochopí, že to je pomocný administrativní personál, kterému nepřísluší žádná rozhodovací pravomoc.

 

To, co jste zmiňoval v civilním řízení, tedy vydání platebního rozkazu – je také jediná relativně samostatná činnost, kterou může vyšší soudní úředník konat – a je navíc otázkou, nakolik je tato činnost samostatná a rozhodovací, když oba dobře víme, že platební rozkazy se vydávají naprosto bezmyšlenkovitě a automaticky na každý návrh, který v tomto ohledu na soud přijde -  a počítá se s tím, že pokud se povinný cítí poškozen, stejně podá odpor – a věc bude řádně projednávat soudce.

 

Pokud ani potom nejste schopen – Vy, ale ani prakticky všichni trestní soudci, se kterými jsem zatím přišel do styku ohledně tohoto případu – pochopit smysl tohoto zákona a postavení vyšších soudních úředníků, znamená to jediné : Ne že jsou soudci jediní, kdo je oprávněn vykládat zákony, ale naopak : Soudci jsou jediní, kdo nedovede pochopit ani snadné a naprosto jasné ustanovení zákona (zde trestního řádu), že výzvu k nástupu trestu – stejně jako jakýkoliv jiný akt směřující k omezení svobody jednotlivce, tedy např. příkaz k dodání do výkonu trestu, natož pak zatykač – může a smí vydat jedině soudce, a nikdo jiný ( i když vzhledem k jejich převažující kvalitě je opravdu s podivem, proč je tato činnost omezena právě jen na ně).

 

V konečném důsledku to pak znamená jedině to, že Vaše vzdělání, minimálně právního charakteru, je bezcenné. Natož aby pak umožňovalo závazný výklad zákonů.

 

O Vašich organizačních schopnostech pak výmluvně svědčí mj. právě obdržený dopis – kterému trvalo celý týden, než byl odeslán obyčejným mailem. Dá se proto předpokládat, že pokud by byl odesílán poštou, trvalo by to dalších 14 dní.

 

Názorná ukázka toho, proč je justice pomalá a zaostalá : Protože v ní pracují převážně pomalí a převážně zaostalí lidé, které nikdo nenutí, aby na sobě cokoliv změnili.

 

Na něco jste mi ale přece odpověděl, a to zcela po pravdě.

 

Jestli si vzpomenete, přišli jsme do Vaší kanceláře s dotazem, proč tento soud nefunguje.

 

Teď už to víme.

 

Protože jste tam předsedou Vy.

 

A díky tomu tam může fungovat i jinak naprosto neschopný soudce Čermák, který se správně soudcem nikdy neměl stát – a také by se ve fungující společnosti soudcem nikdy nestal.

 

S pozdravem 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

__________________

__________________

 Související : 

 www.k213.cz/JOOMLA/2770-ostrov-absurdity

www.k213.cz/JOOMLA/2781-deti-z-materske-skolky-nepoustejte

 

__________________

__________________

 

 

 

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-24 17:16
soudcovský komentář

www.brainteam.cz/knihy
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-24 20:05
Rozohněný moravský chasník :

Kurnik šopa Jiří !

Svěřepě lpíš na tom aby platil zákon. Copak nevidíš ten marast kol dokola? O.

___________

Vidím. Tak právě proto.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.