Pan Czernin je (prý) zhnusen -

- z návštěvy presidenta Zemana na komunistickém sjezdu v Nymburce. 

 I já jsem zhnusen. A to nejen ze Zemanovy návštěvy na komunistickém sjezdu, ale - a to hlavně - z Vaší práce, pane Czernine. Myslím té senátorské - co děláte doma, je mi vcelku jedno. 

Škoda, že jste nebyl minimálně stejně zhnusen, když mě tentýž pan president chtěl - na vrcholu své presidentské kampaně - zavřít, jakožto redaktora stránek, které mu pily krev a snižovaly voličskou základnu i popularitu (viz http://www.k213.cz/JOOMLA/2827-pan-president-me). 

Škoda, že nejste stejně zhnusen z komunistického přístupu úřadů k rodičovským ( a samozřejmě mnohým dalším) právům, jak o tom tyto stránky nemálo vypovídají. 

Byl jste stejně zhnusen z feministického semináře, který vám uspořádaly feministky přímo v Senátu ? Protestoval jste ? Ne ??! 

Tak proč Vám vadí jenom president Zeman ?

Protože je vidět v médiích ? A doufáte, že VY s ním ? 

Něco Vám řeknu, pane Czerníne : Kdyby tenhle kraj měl skutečně pravicového senátora (a ne nečinnou A KE VŠEMU - vyjma Tibetu - MLČÍCÍ bambulu), tak se tady žádný komunistický sjezd nikdy nemohl konat. To je VAŠE VIZITKA ! 

 

 http://forum24.cz/senator-czernin-k-zemanove-navsteve-u-kscm-jsem-zhnusen-komuniste-se-nezmenili/

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-23 15:49
Že by se pan Czernin probudil? Ale kdepak...

forum24.cz/.../

Což o to, řekl na shromáždění v okresním městě přezdívaném také některými vtipálky "Jakešova Lhota" něco, co ví a říkají dávno ti občané, kteří ještě nepropadli totální hlouposti.
Co vyvolává opravdu úsměv, jsou slova "Dovedete si tu představit prezidenta Václava Havla? Dokonce ani Klaus to neudělal. Ale Zeman ano. Přistrkuje komunisty k moci. Bez kapky studu, bez náznaku úcty k těm mrtvým, bez ostychu před těmi tisíci zničených osudů. Nad tím zůstává rozum stát a bouří se v nás bezmocný hněv. Můžeme se vztekat, můžeme brečet nad těmi, kdo se tu promenují jako Krylovy Maškary „tak jako kdysi a tak jako včera / i dnešní den znova / vždy bojí se slova“. Proto my musíme mluvit. Ukazovat prstem na svinstvo a nebezpečí. Dřív než nám zase ukradnou budoucnost...."
Kdy zrovna pan Czernin mluvil, kdy ukazoval prstem na svinstvo a nebezpečí, dějící se přímo kolem něho? Natož aby něco konal? Ještě nedávno jej zajímala svoboda v Tibetu, a o nás ani muk. To jsou ale kotrmelce, co?
Pokud jde i Havla a Klause, není proč si jich nepředstavit na místě Zemana. Ledaže by to dělali akorát skrytě a méně provokativně, než Zeman (a navíc - ještě v předvečer narozenin Lenina!), ale dělali - a byla by to jen kontinuita s tím, co dělali po Listopadu 1989! Což Havel záhy po listopadových dnech nejmenoval první vládu 15 komunistů proti 5 nekomunistům v čele s komunistou Čalfou? Což nebyl právě Havel největším bojovníkem proti lustracím? Což neargumentoval, že zveřejnění estébáků by přineslo jejich rodinám strašná neštěstí? Kde byl u Václava Havla tehdy aspoň onen náznak úcty k těm mrtvým, bez ostychu před těmi tisíci zničených osudů? Což lidé ztrácí paměť? Anebo Klaus a jeho privatizace? Což i Klaus - vzdor jeho (na rozdíl od Havla)
Pravicově či dokonce antikomunisticky znějící rétorice nebyl také odpůrce lustrací? Nepamatují si snad občané jeho větu o tom, že nezná rozdíl mezi špinavým a čistým kapitálem? Pamatuji, jak ohloupení lidé - i demokracii oddaní a autentičtí antikomunisté - naletěli Klausovi, a nazývali extremistou či "sládkovcem" každého, kdo si dovolil říci, že Klaus hlásá negaci základního přirozeného zákona ekonomiky, že taková slova jsou něco, jako tvrdit, že jedna a jedna jsou pět?
Bohužel: Problém spočívá v tom, že většina občanů zjevně dosud nechápe, že listopad 1989 nebyla žádná protikomunistická revoluce, žádná porážka komunismu, nýbrž jen dlouho před tímto rokem pečlivě komunistickými tajnými službami se sovětskými v čele připravovaná dezinformační akce celosvětového dosahu. Že komunistické tajné služby seznaly, že rétorika třídního boje, světové revoluce a diktatury proletariátu se stala světově směšnou, a že ekonomika komunistických zemí zaostává stále více za západní, že rozdíly v životní úrovni obyvatelstva mezi Východem a Západem se zvětšují. Že právě proto klidně poslali k vodě vedoucí úlohu komunistické strany a klidně i rozpustili SSSR. Že potřebovali a potřebují západní půjčky a investice, a že proto potřebují svět přesvědčit, že komunismus zanikl, že komunistické země se liberalizují. A že za tímto účelem si dlouho před r. 1989 připravovali komunisté opozici, takovou kterou mohli kontrolovat a také ji kontrolovali. Kterou připravovali na onu hodinu H jako své maskoty. Nic více, nic méně. A po r. 1989 pak za vlády oněch maskotů šikanovali ty občany, kteří se projevovali jako autentická protikomunistická opozice. Ti byli po rozdělení Československa následně eliminováni, zatlačeni na periférii života, vyhazováni z práce, jména mnohých, které si pamatujeme ze Svobodné Evropy, z paměti medií vygumována, zapomenuta. A do popředí včetně orgánů nástupnických států se vrátili estébáci, kteří v důsledku lustračního zákona (i vzdor Havlovu pokusu jej vetovat) museli odejít (z ministerstev často do nových filiálek západních firem).
A dnes? Ti maskoti se ocitli v pozici příslovečného mouřenína, co musí jít. Protože splnil svou úlohu. Ve smyslu strategie komunistického učení: V první fázi komunisté dobývají moc politickou. V další fázi moc hospodářskou. A kdo má hospodářskou moc a finanční zdroje, může ovlivnit politiku. Maskoty a mouřeníny už nepotřebují. A těmi mouřeníny je dnes "Pražská kavárna". Kde byla po celých těch bezmála 30 let?
Jen mluvit je sice dobré, ale nikoliv dostačující. Ukazovat prstem na svinstvo a nebezpečí, to se mělo už dávno, než narostlo do takové podoby, že stravuje národ jak finální sepse rakoviny. A nejen ukazovat prsem na svinstvo a nebezpečí, ale také konat, dělat něco. Co dělal dosud pan Czernin, co dělali ti všichni, co se tak vehementně dovolávají dnes Havla, namísto toho, aby si vzali poučení z toho, že výše popsanými skutečnostmi i Havel i Klaus přispěli aktivně k tomu, co zažívá národ dnes?

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-23 19:46
Tak vida, Zeman a Tibet.

Jen ten Nymburk mu je drtek cizí. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-23 19:48
Kaplanka nechala vězně nahlížet do spisů, u soudu dostala podmínku


liberec.idnes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.