Nový předseda Vrchního soudu

v Praze, Luboš Dörfl. 

Několik našich čtenářů mne požádalo, abych k tomu napsal, co vím - i když toho moc nevím. Ale třeba se někdo další, kdo ví víc, přidá - konečně, je to diskusní forum. 

Rozhodovalo se mezi dvěma. Tedy - mezi Sváčkem, dnešním místopředsedou trestního úseku téhož soudu a bývalým předsedou MS v Praze - a právě současným předsedou KS v Ústí, Dörflem. 

Vyhrál Dörfl.

O co méně toho víme o Dörflovi, o to více toho víme o Sváčkovi. A nic z toho není dobré. V tomto ohledu je Dörfl jednoznačně lepší možností. Nakolik dobrou, to ukáže až jeho působení na soudě. 

Oproti Sváčkovi je rozhodně mladší, a protože kdysi soudil i v Nymburce, ještě předtím než přešel na KS  v Praze - a následně pak na KS v Ústí coby jeho předseda, tak o něm přeci něco málo víme. 

Soudil i opatrovnické kauzy - asi jako každý začínající soudce - a tím tehdy byl i Dörfl - a měl pověst soudce, který - vzdor právnické fakultě - neztratil úplně soudný selský rozum a občas ho i používal při vydání rozsudku. 

Ve srovnání třeba s dnešním osazenstvem nymburského soudu musel být jednoznačně vysokým nadprůměrem. 

Na druhé straně, jeho působení v Ústí nic zvláštního, natož zvláštního dobrého, co by bylo viditelné pro veřejnost, nepřineslo. 

Soudy v Ústí, zvláště pokud jde o opatrovnictví, rozhodují dále stejně špatně jako předtím, žádný nový duch se tam neprojevil. 

Dörfl tam prý přesto uspěl - což soudci poměřují jakýmisi zvláštními, jenom jim srozumitelnými kritérii, které ovšem se spokojeností veřejnosti se službami justice nemají zjevně nic společného. 

Jenom potvrzují, že justice jako sektor, je zahleděná sama do sebe - a o veřejnost a její názory na ni se vůbec nezajímá, ač právě jí má sloužit. 

Předsedové soudů se navzájem posuzují podle jakýchsi tabulek, v lepším případě počtu případů s průtahy - a to, jestli jsou tyto případy rozhodovány spravedlivě a v souladu se zákonem, ale i základními požadavky morálky, nesleduje - raději - zjevně nikdo. 

Protože kdo ví, čeho by se ještě dobral, že ? 

Asi stejně, jako narazíte na obrovská bílá místa, pokud budete chtít zkoumat poškozené justicí. Stačí už jen počet zprošťujících rozsudků a jejich evidence - nikdo je neeviduje, nikdo - krom obětí - o nich zpětně nic neví... Nedají se dohledat - asi jako zakázané informace, které nikdy neměly proniknout na veřejnost. 

Přitom to jsou informace zcela zásadní. 

Každý policajt, když vás zastaví na silnici, si může snadno vyjet, kolikrát jste byl trestně stíhán, a to i pro přestupky - ale kolikrát jste byl zproštěn, stíhání zastaveno,  natož kolikrát bezdůvodně vězněn - se nedozví z ničeho, ani kdyby sebeusilovněji chtěl. 

Jinými slovy : Prohry justice zásadně neeviduje, aby je nemusela vysvětlovat. Protože je přeci neomylná...

Pokud jde o Dörfla, z těch dvou, kde druhým je dobře známý, provařený a vyhlášený mafián Sváček, bývalý předseda Městského soudu, který svým mafiánským rozhodováním a kontakty proslul natolik, že se proti němu masivně postavili už i senátoři, když chtěl - na doporučení hradního ožraly - na Ústavní soud, tak z těch dvou je Dörfl jednoznačně lepší volbou, to můžeme potvrdit. 

Ovšem - nakolik dobrou a hlavně nakolik bude chtít něco změnit a bude mít sílu to i prosadit, to uvidíme až teprve z praxe Vrchního soudu. 

V současnosti je naprosto tragická a odstrašující, a za všechny lze v tomto ohledu zmínit "souzení" Lněničkou (viz Nečesaný, ale i McCrae a mnozí další), Elischerovy rozsudky a kontakty, Zelenkovo zrušení rozsudku nad Rathem (viz prý údajně nelegální odposlechy, které všude jinde a u všech jiných, včetně jeho vlastních rozsudků, byly legální) - anebo i civilní část soudu - viz četné odkazy z těchto stránek na jejich "rozhodování", jež by neobstálo ani před malým Jardou... 

(http://www.k213.cz/JOOMLA/3115-vrchol-nestrannosti, http://www.k213.cz/JOOMLA/3110-kazdemu-co-jeho)

Bude-li chtít nový předseda soudu něco dělat, má rozhodně co. Chlív, který mu tam nechal mafián Bureš, by se dal vyklízet několik let. Pokud se o to ovšem vůbec někdo alespoň pokusí. 

Anebo - zapadne do tohoto chlíva, přizpůsobí se mu - a bude jenom jednou z mnoha bezcenných mafiánských loutek, za kterou nic nezůstane, jen pachuť marně prožitého, byť pohodlného života. 

Neboť, nezapomeňte - do pekla vede vždy cesta široká a pohodlná... 

 ___________________

____________________

 

https://www.info.cz/pravo/benesova-navrhne-na-noveho-sefa-vrchniho-soudu-v-praze-lubose-dorfla-jan-svacek-neuspel-43038.html

________________

________________

Komentáře  

0 # Kedul 2019-09-26 11:57
Taktéž je více než směšné zjištění o které veřejnost nemá rovněž nejmenší potuchy, že ač jsou občané odsuzování za všelijaká jednání, ať spáchaná či v hlavě fízla se zrodivší, pak žádný ouřada nikde neeviduje, za co byl kdo potrestán, resp. je známo, že byl odsouzen podle určitého čísla paragrafu, ale již nikdo neeviduje čímto si takový paragraf od soudu přesně vysloužil.
Dám příklad, není popsáno co přesně je za trestný činem výtržnictví, tak si soudce klidně dovolí polemizovat s obahjobou způsobem sobě vlastním, že přece ten a ten skutek již konstantně dlouhé roky soudci odsuzují a proto je přeci podle nich zbytečné to psát přímo do zákona ačkoliv takový skutek tam popsán není ... doslovně je totiž popsáno výtržnictví jako narušování průběhu shromáždění lidí či sportovních utkání z čehož logicky plyne, že například pobíhání lesem kde nikdo není jako divoch nemůže naplňovat skutkovou podstatu tohoto činu, přesto jsou za to lidé konstatně odsuzováni...
0 # Kedul 2019-09-26 12:02
.. .resp se zrodila v hlavách soudců jistá právní úchylka, že ačkoliv je konkrétně tento čin naprosto srozumitelně vysvětlen, a je tedy jisto, že se nejedná o činnost, kdy jsou u vytržení některá individua už jenom tím, že například někdo proběhne po lese bez šatů a místo koukání se jinam mají potřebu vše hlásit jakoby šlo o napadení nožem či ovnou znáslnění a soud namísto toho aby konstatoval, že takové jednán nenaplňuje skutkovou podstatu neboť žádné shromáždění lidí se v tom lese nekonalo a tedy skutkově nebyla naplněna litera platného zákona, tak klidně tvrdí, že údajně je správný výklad takový, že prý tam nemusí v tu chvíly být nikdo a přesto považují takové jednání za naplnění skutkové podstaty výtržnictví s odkazem že tam někdo mohl být .. takové myšlení je choré a právně neudržitelné, neboť takto lze zkrátka odsoudit kokohliv za cokoliv s poukazem na to že něco mohlo být aniž by ke skutku došlo ...
0 # Kedul 2019-09-26 12:08
.. stejně je velmi nebezpčná praxe, že nikdo neeviduje vůbec jaké skutky jsou považovány za trestný čin .. vedlo to totiž k jedinému ... neexistuje žádná rovnost před zákonem, neboť není možné díky této úmyslné neevidenci s jistotou říct a předvídat, tento skutek není trestným činem a tento trestným činem je. Tedy v konečném důsledku záleží na vašem xichtě a kontě a ochotě uplácet, zda budete odsouzení nebo nebudete ačkoliv v klidně milionu případů před Vámi ve skutkově shodné věci nebylo zahájeno nikdy ani trestní řízení, o čemž se ale vůbec nedozvíte a pomstychtivý policajt, prokurátor a soudce Vám samozřejmě nepřiznají, že to celé je zbytečná nezákonná hloupost a že o tom vědí, přece stačí že řeknou nicneříkající frázy že každý případ je unikátní a basta ... hmm proč dostal dežo za opakovanou krádež 1000 z pokladny obchodu další podmínku, ale Karel Novák dostal roční vězení natvrdo za to samé ... kde je ten zákonný rozdíl?
0 # Kedul 2019-09-26 12:08
Kdo může s jistotou rozhodnout, že ten případ byl odlišný když není nikde evidence skutků?
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-26 13:08
1. válka z pohledu Rusů :

ceskatelevize.cz/.../...

Obsáhle zmiňuje přechod 28. pěší pluku do ruského zajetí a formování legií.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-26 19:11
Nový předseda to měl docela snadný :

Sváček je snad i díky stránkám K 213 příliš profláknutý. Zbabělec který se před námi kdysi zamknul v kanclu. O.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.