RRTV v pravé podobě : Orgán neználků, feministů a protěžovaných nicek

Přišla odpověď z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Sami můžete posoudit, nakolik fundovaná je a nakolik je vzdělán její pisatel, a to nejen v historii, ale také v demokracii a lidských právech. 

 

Tihle neználkové a mimoni určují, co bude vysílat Rozhlas.... A ani se už netají tím, že vyváženost je pro ně moc složitá, a tak s ní raději končí... 

 

 

_________

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

____________________________

____________________________

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání -

p. Ivan Krejčí, předseda Rady

Škrétova 6, Praha 2 – Vinohrady 

 

                                                                                   K č.j. RRTV/12569/2020-poj

 

SDĚLENÍ k Vaší odpovědi ze dne 18.8. 

 

Vážený pane předsedo Rady,

            Vaše odpověď výše uvedená odpověď je pro mne, a věřím, že i pro značnou část veřejnosti, značně šokující, a to hned z několika důvodů.

            Předně mě udivuje, že rozlišujete feminismus na jakýsi – podle Vás – extrémistický – a jiný, asi – běžný. Ten je – podle Vás – normální.

            Už jenom tím konstatujete, že jste feministou sám.

            Nedovedu si v praxi představit, že by někdo rozlišoval fašismus na extrémistický (to by byly třeba vyhlazovací tábory a jejich organizátoři)  a běžný (tedy například fašismus Gajdy, Stříbrného nebo Mussoliniho – jež ani jeden z nich nebyl ani rasistický, ani nehlásal vyhlazení celých národů – a mohl by tudíž být pro mnohé mnohem přijatelnější). Přesto je – zcela správně – zakázán jak fašismus jakýkoliv, tak i jeho propagace - a obojí je trestné.

Feminismus není nic jiného než sexuální fašismus, otevřeně hlásající, že jenom díky pohlaví je jedna polovina lidstva (ženského pohlaví) mnohem schopnější, lepší a dokonalejší než ta druhá. 

To je sexuální rasismus a popírání rovnosti lidí jak před zákonem, tak i v praxi – což odporuje Ústavě, přesto se to masivně děje. A to především u nás.  Za Vaší nejen tiché, ale zcela otevřené podpory, a to v přímém rozporu s tím, co oficiálně máte v definici veřejnoprávního rozhlasového vysílání.

Že Vám není znám žádný antifeminista ??

Tak to je mi Vás docela líto a pravděpodobně musíte žít někde ve vesmíru, mimo světovou realitu.

Antifeministou je totiž každý, kdo hlásá rovnost občanů před zákonem. Bez ohledu na pohlaví.

Jsou to tedy všichni tvůrci Ústavy, jak naší, tak americké, francouzské a všech dalších evropských, neboť mi není známa ani jedna, která by zakotvovala dvojitost, resp. různost práv a povinností podle pohlaví.

Měli by to být všichni demokratičtí politici a především všichni ústavní činitelé, kteří se k rovnosti občanů otevřeně, alespoň verbálně, hlásí.

To, že zcela odlišná praxe je vůbec nezajímá, je jejich smutnou a odstrašující vizitkou. A stejně tak Vaší.

Antifeminismus je tedy v současnosti vystupování a hlásání názorů podložených Ústavou a údajně zaručených celým právním pořádkem, přestože praxe vypadá úplně jinak. Je to trvání na dávno zaručených právech a svobodách, a to především mužů, protože není mi známa žádná oblast, kde by byla porušována rovnost a práva žen, zatímco oblastí, kde je porušována rovnost mužů, je celá řada, a to tak markantních a do očí bijících, že je s podivem, že tento stát ještě nikdo nevyloučil ze společenství kulturních, vyspělých států – anebo dámy, co tento sexuální rasismus praktikují, nepozavíral do vězení, vzdor tomu, že dnes sedí na soudech a státních zastupitelstvích.

Nevím, jak si můžete plést antifeminismus s mužským šovinismem, když to jsou dva zcela neslučitelné směry, neboť zatímco mužský šovinismus je feminismem naruby, a tedy sexuálním rasismem mužského zabarvení, antifeminismus je prosazováním platných zákonů v praxi, jež těmto zákonům neodpovídá.

Nejdrastičtější propast mezi oficiálně deklarovanými zákony a běžnou praxí najdete patrně v opatrovnictví, kde fakticky každou soudkyni můžete označit za feministku (výjimku jsem dosud nenašel), a to většinou feministku extrémistickou, protože v praxi popírá platné zákony o rovnosti pohlaví, ač je placena za pravý opak, tedy za to, aby je prosazovala.

Mohu k tomu uvést stovky příkladů, včetně takových, kdy zůstává rozum stát, kdy jenom podle toho, jestli návrhy na výkon rozhodnutí v téže věci podává otec nebo matka, tatáž soudkyně rozhoduje zcela opačně, a je doložitelných ze spisu 19 návrhů otce na výkon rozhodnutí bez sebemenší reakce soudu, zatímco jediný, náležitosti nesplňující, návrh matky je vyřízen okamžitě a tím nejdrastičtějším způsobem.

Ta paní přesto není ani ve vězení, ani před kárným senátem – a to jenom díky takovým lidem jako jste Vy a Vámi dozorovaná Rada, případně Vámi řízený Rozhlas a Televize.

To jenom díky Vám se veřejnost o těchto záležitostech masově nedozví a není o nich nejen včas, ale VŮBEC  informována, což je pak nejlépe vidět na jejím šoku, když se potom na soud, do té doby znalý jen z vašeho vylíčení, osobně dostaví.

___

Dalším šokujícím tvrzením z Vašeho dopisu je, že nemáte povinnost hledat ke každému názoru protinázor – což je popřením zásady vyváženosti vysílání v praxi.

Jestliže tohle může napsat předseda Rady pro rozhlasové vysílání, pak je taková Rada nejen zbytečná, ale vysloveně škodlivá a v praxi nemálo škodící.

Jestliže k extrémistickému názoru nemáte protinázor, pak ho buďto nemáte vysílat vůbec, anebo jste jen ten protinázor hledat vůbec nechtěli, ač to není vůbec ani složité, ani nemožné – jako v tomto případě.

Pan Hausmann, o kterém jsem se zmiňoval, není žádným mužským šovinistou, ostatně, s takovým postojem by asi nikde příliš neobstál, je obecně znám (pokud ho Vy neznáte, opět jen potvrzujete, že žijete mimo realitu) a stejně tak jsou známy naše stránky, tedy stránky našeho sdružení, jestliže na nich denně často doslova visí, zejména po každé nové reportáži, přes 10 tisíc lidí.

Jestli je neznáte Vy, opět hlavně Vaše vizitka a vizitka Vaší izolace od skutečnosti, zejména za situace, kdy jste povinen znát mediální scénu a mít o ní objektivní obraz.

Pokud jde o

            Bod I stížnosti -  Mariánský sloup – pak zjevně i tady účelově zkreslujete informace a mícháte hrušky s jablky, když tvrdíte, že Mariánský sloup mohl být chápán jako výraz oslavy Habsburků.

Ani v tom totiž nespočívala moje námitka a stížnost na vysílání ČRo, neboť je rozdíl oslavovat Habsburky (jejichž vláda, jakkoliv kontroverzní, měla nesporné světlé stránky, především v poslední třetině 19. století, kdy za rozvoj demokracie dnes oslavované první republiky bezesporu nesou klíčovou odpovědnost hlavně oni – tím, že nechali vyrůst českou parlamentní politiku bez větších omezení až do její velikosti, jež se mohla naplno projevit po rozpadu Rakouska – a rozhodně by první republika nebyla tak úspěšným státem bez několika předchozích generací svobodného vývoje na všech polích společenského života) a je rozdíl oslavovat porážku české reformace, jednoho z nejprogresivnějších myšlenkových proudů celé Evropy, který, pokud by nebyl právě tehdy poražen a vyhnán ze země, by pravděpodobně vedl k hospodářské a kulturní prosperitě směřující na vrchol evropské civilizace.

Mariánský sloup ne že oslavuje Habsburky, to až ve druhé řadě, a už vůbec ne že by oslavoval vítězství Pražanů nad Švédy, ale především oslavuje porážku českého národa a jeho tehdy naprosto většinové reformační orientace.

O tom ve Vašem vyřízení není ani slovo.

ČRo jako veřejnoprávní médium se tedy propůjčil k oslavě pomníku potupy a ponížení českého národa a jeho porážky nejen na Bílé hoře, ale především na poli kulturně myšlenkového vývoje, pomníku vržení celého národa už na prahu novověku zpět do hluboce temného středověku, tedy o dobrých 200 let (a zatímco 21. srpen nás vrhnul zpět jen o 20 let  – a už tehdy to Dubček správně odhadnul a konstatoval, a tento den se – kupodivu -  masově dnes připomíná jako den národní tragedie, tak porážka na Bílé hoře a následná 30-ti letá válka nás vrhly zpět o celých nejméně 200 let, to ten Sloup oslavuje a připomíná – a ČRo dokonce oslavuje jeho vztyčení, namísto aby pravdivě informovala o okolnostech, pohnutkách a symbolice, kterou tento Sloup klerikální totality symbolizuje a jednoznačně znamená, stejně jako o důsledcích tohoto vývoje pro český národ.  

Osobně si nedovedu představit ostudnější roli veřejnoprávního rozhlasu, než jakou projevil – pod Vaším vedením a dozorem – právě při této příležitosti.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že až pomine historická negramotnost národní většiny a ta se znovu seznámí s vlastními dějinami, bude tato role veřejnoprávního rozhlasu označena za nejostudnější vůbec v celé historii jeho vysílání – a její aktéři za vlastizrádce.

Včetně, samozřejmě, Vás.

            S pozdravem

 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                      za o.s. K 213

____________________________

____________________________

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3306-vyjadreni-cro-nejen-ke-sloupu

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3307-ct-objektivne-informuje-asi-jako-ceska-justice-nestranne-soudi

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3315-katolicky-okultismus-a-cin-hodny-europoslance

 

________________________________

________________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-26 09:53
Lněnička sklapnul. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...

___________
Lněničkovi pozdě došlo, že mu jde o krk.

A - opět, to samé : Jak to, že to NAJEDNOU jde !!!

A kdo ho teda obžaloval, a za co ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:36
Když se buzík, feťák , feminista
či podobný úchyl zabývá svým postižením v soukromí svého bytu,
no budiž,
přejme mu to.
Když ale takový extremista má drzost vystupovat ve veřejné funkci , a to
- údajně - pro náš prospěch a za naše peníze,
je to nejen nemravné , ale ze zákona trestné.
Proto nepřijímám žádné slinty z radia ani TV
a přirozeně za to nebudu platit.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:40
Tak trojka, pojď maminko, jedeme zpátky do Kojšic. O.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:40
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:45
Komu muze slouzit RADA TV v Babisistanu?
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:46
Dejiny a antidejiny:

Dejiny se uci ve skolach.
V praxi rozhoduji penize a za penize se nechaji koupit i "antidejiny", vypravene v TV!
Turisticky ruch potreboval neco noveho na Staromaku.
Kde je narodni hrdost, kde jsou nazory TGM? Nemci a Rakusane se musi jen smat tomu, co dela dnesni cesky Svejk, ktery nema narodni hrdost a je ochoten ji prodat za par piv.
Z
_____________
Ten Sloup mj. ukázal, jaká neskutečná pakáž nás ve sekutečnosti "vede", co má za vzdělání a národní cítění. Ba i jen prostý vkus...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:47
Blíží se volby, které nikoho nezajímají
neboť ti u koryta či v údajné opozici dobře se mají.
Proletáři všech politických stran se spojili,
by českou zemi do mrtě dojili.
Předem znám vítěz a i poražený,
jak zpíval Karel Kryl,
ryjeme držkou v zemi.
J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-27 19:48
Pokrok nezastavíš...

Pokrok jde stále kupředu.
Při nahlížení do soudního spisu jsou již nahrávány rozhovory nad spisem,
u podjezdu aut pod soudem již zkoušeli nainstalované spouštěcí mříže
které zabrání průjezdu pod soudem a vjezdu na parkoviště u MS Brno,
při nahlížení do spisu zakázali nahlížet do obsahu vložených CD etc.
Dnes samé novinky k horšímu.... Kul.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-04 12:45

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.