VOLBY MOST 2017

Vážení občané - voliči senátního obvodu Most !!  

Ve vašem volebním obvodě - jako jediném v republice - proběhnou senátní volby opakovaně, neboť jejich - legitimní - výsledky zrušil Nejvyšší správní soud. Údajně proto, že vítěznou kandidátku Severočechů podala k tomu neoprávněná osoba. I kdyby tomu tak bylo - pak vězte, že v jiných případech daleko horší přešlapy justici nijak nevadí a volby by kvůli nim nezrušila. Tady se tak stalo. Patrně chtěl Nejvyšší správní soud ukázat, k čemu ho vlastně máme, protože jinak by o tom většina občanů mohla úspěšně pochybovat. Jeho dosavadní činnost totiž rozhodně neodůvodňuje jeho samotnou a samostatnou existenci.

Rozhodnutí NSS můžete chápat jako přepjatý formalismus, nebo jako pohrdání svobodnou vůlí občanů - jak je ctěná libost, a v obou případech budete mít pravdu.

Přesto - jak se říká : Všechno špatné je k něčemu dobré - a opakování voleb ve vašem senátním obvodu je dobré k tomu, že si budete moci vybrat z nové nabídky kandidátů, kterou jsem si dovolil rozšířit i já - a to právě díky tomu, že se jedná o volby opakované, a tudíž jediné.

Nebudu se tajit tím - a ani pro to nevidím sebemenší důvod - že jsem v řádném termínu v těchto senátních volbách již kandidoval, a to ve svém domovském obvodě č. 37 - Jičín - kde jsem získal zhruba 7,5% hlasů ( v absolutním vyjádření 2.663), což na postup do druhého kola nestačilo.

Přesto to považuji za velmi dobrý výsledek, s ohledem na skutečnost, že od strany, na jejíž kandidátce kandiduji, jsem žádné peníze na kampaň nedostal, sám jich mnoho nemám - a tak to, co bylo možné udělat, bylo financováno především z dobrovolných sbírek, oznamovaných na těchto stránkách.

I když se nějaké příspěvky sešly, s možnostmi vítězů voleb to byly prostředky naprosto nesouměřitelné - a mám za to, že právě proto výsledky voleb byly takové, jaké byly - neboť informace, kterou jsem se snažil voličům sdělit, k mnoha voličům vůbec nedorazila, takže ji znali hlavně ti, co se o volby a kandidáty v nich sami intenzivně zajímali.

Mým programem je totiž především  ZÁSADNÍ REFORMA JUSTICE  a státní správy, ale především JUSTICE, kteréžto prostředí znám osobně a nejlépe a nemusí mi o něm nikdo nic vysvětlovat.

Současně je to i program celostátní, nezávislý na konkrétním regionu.

Mám za to, že justice je nejen nejzaostalejší oblastí našeho společenského života, ale také - a současně - společnosti i nejnebezpečnější, protože současná úroveň a stav justice ohrožují nejširší občanskou společnost, její svobody a práva.

Nikdy jsem se netajil ani tím, že za hlavní příčinu tohoto stavu považuji NIKDY NEPROVEDENOU REFORMU KOMUNISTICKÉ JUSTICE, která se nám jako bumerang vrací a bude vracet, dokud nebude provedena -  a tudíž přetrvávající stav z doby totality, kdy celé rody, vybrané původně podle věrnosti komunistické straně, dodnes ovládají výkon práva a spravedlnosti u nás - a podle toho ten také vypadá.

Česká republika se tak stává vykřičenou zemí, odstrašujícím příkladem pro celou minimálně Evropu, kde se cizí firmy bojí investovat - vzhledem k naprosté právní nestabilitě prostředí - a kde se nikdo práva nedomůže, pokud nemá v ruce mocenský klacek.

Koncentrovaným výrazem zvůle postkomunistické justice je pak řádění exekutorských band, což není nic jiného než legalizace loupežnictví jako společenského oboru a jeho apriorní omluva a generální pardon ze strany jiných justičních orgánů, jež by správně organizovaný zločin měly stíhat.

Dnešní stav je takový, že i pokud by měly zůstat všechny současně vymáhané pohledávky neuhrazeny, bylo by tím napácháno nesrovnatelně méně zla, než pokud by jejich vymáhání mělo pokračovat způsobem, kterého jsme byli až doposud - ze strany soukromých exekutorů - svědky.

Došlo - a denně zde dochází - k privatizaci státní moci zločineckými skupinami, bezostyšně terorizujícími obyvatelstvo - právě takovými, jaké při počátku své vlády nechal rozvěšet po rozcestích král a císař Karel IV. , když převzal v zemi správu a chtěl zavést ve zpustošené zemi pořádek.

Můj program - program zásadní obnovy základního poslání státu, kterým je zajištění spravedlnosti - všem a pro všechny stejně a viditelně transparentně - je - jak vidíte - celostátní, není nijak vázán na konkrétní region, i když samozřejmě - pokud  se mi podaří ve volbách uspět, region, kde se to povede, bych považoval za ukázkový pro ostatní. A také bych se z něj region s ukázkovým výkonem práva snažil udělat.

Níže se podívejte na zásadní téze volebního programu, se kterým jsem šel do voleb na Jičínsku : Obnova a zavedení soudních porot, osobní odpovědnost soudců a státních zástupců za způsobené škody, zavedení některých nových trestných činů - především trestných činů spojených se zneužíváním pravomoci soudců a státních zástupců (např. překrucování práva, dávno zavedené v sousedním Německu) - a - budete-li si prohlížet tyto stránky, podívejte se na jednotlivé videoreportáže, které jsme v průběhu času natáčeli na různých orgánech výkonu spravedlnosti - od policie, přes státní zastupitelství až po soudy nebo GIBS. Myslím, že vás mohou zaujmout - nemají v současnosti obdobu, ani srovnání.

Ještě bych chtěl ztratit slovo stran toho, že nejsem přímo z vašeho senátního obvodu : Vidím v tom jenom samé přednosti. Především v tom, že nejsem zcela jistě zapleten se žádnou místní zájmovou skupinou a pokud bych měl příležitost prosazovat spravedlnost ve vašem volebním obvodě, buďte si jisti, že by to bylo striktně podle zásady "padni, komu padni".

ZÁVĚREM  zdůrazňuji, že bez zajištění spravedlnosti nemá žádný stát smysl. Náš stát se bez něj dostal na okraj významu dění v Evropě - a bez zajištění výkonu spravedlnosti se do centra dění nikdy neposune.

Je to ostudná, ba nejostudnější kapitola české současnosti - a je s ní potřeba urychleně něco dělat.

A já vím, co.

Nejen že to vím, ale také se nebudu bát to udělat. Svým celým dosavadním životem jsem to nade vší pochybnost prokázal.

Což mne asi nejvíce odlišuje ode všech ostatních kandidátů.

Přeji vám všem ve volbách šťastnou ruku - a určitě k nim přijďte, nenechávejte za sebe rozhodovat jiné. Je to vždycky špatně !!

________________

Můžete-li a chcete-li pomoci s kampaní, zde je bankovní spojení pro vaše příspěvky. Umožní i dalším dozvědět se o tomto programu.

http://k213.cz/JOOMLA/2387-pomozte-s-volabmi

 Krom toho, bude jistě vítána i pomoc faktická, tedy např. kdo může rozdávat letáčky, kdo má u domu plot či jiné místo vhodné pro vyvěšení baneru, apod.  - a chce pomoci - nechť se přihlásí na kontakty uvedené na těchto stránkách.

Vy rozhodujete o tom, kdo se za vás bude příštích 6 let na politické scéně bít.  Průbojný a rozhodný kandidát - je i vaším nejlepším zájmem !!

________________

________________

________________

Registrace :

 

________________

PROHLÁŠENÍ  NEVOLTE MĚ  !!  

http://k213.cz/JOOMLA/2331-volby-2016

________________

TAKHLE  probíhaly volby na Jičínsku :

http://k213.cz/JOOMLA/2420-volby-se-blizi

 A TAKHLE  dopadly :

 http://k213.cz/JOOMLA/2493-podekovani-a-volebni-shrnuti

________________

________________

Do voleb s  PĚTKOU  !!

A zde máte i jména všech ostatních kandidátů...

________________

Poznámky a diskuse :

 

Zdá se, že rozšíření volební nabídky mohou občané senátního obvodu Most jen uvítat ...

 

http://svobodovahana.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=577340

________________

 

 

________________

________________

________________

Nově moji kandidaturu v tomto obvodě podpořila také Demokratická strana zelených (která sama svého kandidáta nemá).

 

 

 

________________

________________

Další články k tématu :

 

 
 
 
 

 

 

_________________

_________________

Výsledky voleb :

http://www.volby.cz/pls/senat/se711?xjazyk=CZ&xdatum=20170127&xobvod=4&xkolo=1

 http://volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=20170127&xv=4&xt=1

_________________

_________________