Senátní volby 2016

 

 

 

 

Pomozte s volbami

 

 

 

 

Přihlášení členů volebních komisí - formulář

 

 

 

____________________

V Bělohradě bude rozdáván tento zkrácený informační letáček :

 

 

ABY TO ŠLO !!

 

Na mnoha úřadech máte pocit, že jsou jen od toho, aby zajišťovaly pohodlný život vlastních zaměstnanců, případně jejich rodinných příslušníků.  Když mají vyhovět – často naprosto oprávněným požadavkům – hledají tisíce důvodů, proč to nejde, co jste ještě nevyplnili nebo jaké povolení jste nevyžádali.

 

Pamatujte :

 

Zásadou slušných lidí je vyhovět, když můžu.

 

O tom mnozí úředníci nemají dodnes ani potuchy. Přesto jsou (dobře) živi z našich daní. A jsou prakticky neodvolatelní.

 

Výsledkem je zadušení mnohdy velmi pozitivní činnosti již v zárodku. Manuálně zruční lidé nebývají šikovní na papírovou práci a jestliže se před nimi kupí hory formulářů, prostě to nakonec vzdají. Ke škodě nás všech.

 

Česká republika má jeden z nejbyrokratičtějších systémů prakticky na cokoliv – přihlášení auta, stavební povolení, založení živnosti či firmy, daňové přiznání, prodej nemovitosti …

 

Všude jinde je to mnohem jednodušší. Proč ?

 

Protože všude jinde slouží státní aparát občanům, u nás jsou občané rukojmími a dojnou krávou státního aparátu. TO MUSÍ SKONČIT.

 

Základním smyslem vytvoření a existence státu je zajištění spravedlnosti. Spravedlnost je totiž tou jedinou hodnotou, kterou se liší funkční stát od organizovaného násilí vládnoucí skupiny proti většině ovládaných.

 

STÁT, který  NEUMÍ ZAJISTIT SPRAVEDLNOST, ZTRÁCÍ SMYSL  a nárok na další existenci.

 

Zajištěním spravedlnosti je v každém státě pověřena justice – a její prodloužená ruka : Policie. Nefungují-li tyto složky řádně, stát se stává děsivou džunglí, kde je všechno možné a vládne ten silnější. Slabší pak zůstává zcela bez ochrany.

 

Česká republika má jeden – nejdůležitější – problém : Zajištění řádného výkonu spravedlnosti, zajištění řádného chodu justice. Ta je čtvrt století po sametové revoluci v tak žalostném stavu, především díky nikdy neprovedené personální reformě, že ohrožuje většinu obyvatelstva v jeho základních právních jistotách, aniž si to tato většina vůbec uvědomuje.

 

ZÁSADNÍ REFORMA JUSTICE JE MÝM HLAVNÍM A CÍLOVÝM PROGRAMEM.

 

Více viz : www.k213.cz   Volební program podrobněji : http://k213.cz/JOOMLA/2331-volby-2016.

 

Ing. Jiří Fiala – Váš kandidát zásadní změny a obratu

 

 

___________________

__________________

ABY TO ŠLO !! -

 

BUDE I NAŠÍM  ústředním VOLEBNÍM HESLEM

 

_________________

_________________