Bitva u Kolína začala

Zatím se nese v aprílovém duchu, ale může přituhnout každým okamžikem.

Trestní spis o výskoku z okna se spisem po zbavení soudce Janka fiunkce soudce doputoval do Kolína. To jsme již oznámili - nevyšší soud vyhověl přání našeho předsedy a spis přidělil Okresnímu soudu v Kolíně, na což okamžitě reagoval tamní Kolínský deník, který to také jako první panu Fialovi telefonicky oznámil.

Bohužel, zatímco Kolínský deník žádné povinnosti k obžalovanému nemá a činil tak z dobré vůle a čistého a upřímného zájmu , soudce, který věc převzal, už povinnosti k obžalovanému samozřejmě má - a nechopil se jich právě nejšťastněji. Aniž se obtěžoval doručit mu usnesení nejvyššího soudu, posílá obžalovaného na psychiatrii, a to ještě navíc do Kosmonos, současného to působiště psychopatky Pedovičové (dnes už zase Vycpálkové, předtím, kdysi dávno, taky Vycpálkové - mezitím Pedovičové), o nenarušenosti jejíhož psychického stavu měl pochybnosti i odvolací senát Krajského soudu v Praze, když zhruba před rokem řešil věc jejich syna Patrika.

Krom toho, obžalovanému je známo stanovisko několika justičních institucí, že jeho oprávněné požadavky na prověření psychického stavu konkrétních justičních osob jsou prý urážlivé a ponižující - zatímco v případě obžalovaného, vůči němuž jsou tyto požadavky zjevně bezdůvodně směřovány,  jsou asi povzbuzujícm projevem sympatií za situace, kdy soud není vůbec schopen specifikovat, v čem pochybnosti o nenarušenosti psychického stavu obžalovaného spatřuje.

Je to právě měsíc, co obžalovaný ve svém projevu, zveřejněném na internetu (viz naše stránky a stránky www.ley.cz) komentoval masové zneužívání psychiatrie v současných opatrovnických, ale i trestních řízeních - takže justice zřejmě považovala za nutné jeho slova náležitě zdůvodnit a doložit jejich oprávněnost.

Bitva u Kolína tedy již začala, ne právě nejšťastněji ze strany pana soudce Krumla, který jen doložil oprávněnost kritik obžalovaného, případně jeho názorů o podjatosti současné justice vůči jeho osobě jako celku bez ohledu na konkrétní osůbku, které byl případ přrávě předán, neboť jsou to nesamostatné a neosobní a neosobnostní figurky bez tváře jedna jako druhá, jako by je přes kopírák někdo namnožil a rozeslal na všechny soudy po celé republice.

Soudce si tak  zavřel  dveře k nekonfliktnímu postupu v případu hned od začátku.
_______________________________


http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_1.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_2.jpg
Pan soudce nedokázal ani napsat jedno opatření pohromadě, posílal je po částech. Přesto má za to, že nenormální je obžalovaný ...

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_3_1.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_3_2.jpg

Sdělení předsedy K 213 soudci Krumlovi nepostrádá věcnosti, ani důvtipu.


http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_4.jpg
Znalce jste vybrali vskutku skvěle !! Nejlépe takového, který by sám znalecké zkoumání akutně potřeboval !!

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_5.jpg
Proč neuplatnit na justici její vlastní spravedlnost, že ? Jen ať si ji taky pěkně vychutná, i když ji to tolik bolet nebude a o nic jí stejně nejde, maximálně o vlastní ostudu.

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_6_1.jpg

A na závěr to nejlepší :

Proč přenechávat znalečné pochybným znalcům, když to umíme sami a peníze sdružení nutně potřebuje, už proto, aby mohlo ve své činnosti stejně úspěšně pokračovat jako doposud ?!!!

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_6_2.jpg
Posudku nechybí ani kulaté razítko znalce. A to znalce nade všechny renomovaného.
____________________________________

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/kol_1.jpg

Bitva u Kolína byla tvrdá a nesmlouvavá. Do té doby neporazitelný pruský král utrpěl zdrcující porážku a prohrál i celou sedmiletou válku. České země tak nadále zůstaly součástí rakouské monarchie.

Dobové kroniky zachytily, že při svém útěku od Kolína se zastavil až v Nymburce, kde usedl na kašnu a rozplakal se ... Jeho - do té doby zdánlivě neporazitelná - armáda přestala existovat.
____________________________


http://k213.files.wordpress.com/2010/04/kol_2.jpg
Plán tehdejšího bojiště.

To dnešní se přesunulo jen o pár kilometrů, směrem do města.
_________________________________
_________________________________

To,  co navrhnul jmenovec Kruml, je samosebou do nebe volající krávovina. Zjistil, že jsi pro něj příliš těžká váha, a aby se z toho případu vyvléknul jen s nepatrně pocuchanou kůží, volil tohle řešení. Podjatost je na místě, a o to Krumlovi šlo. Žijeme v podivném státě... Olda Mezl
_________________________________

Výskok z okna...

Nemůže být řešen, prostě tupci z Justiční stráže uzavřeli místmost i potom,  co soudce Janek prohlásil jednání za ukončené. Někteří odvážní volili skok z okna, já hledal spíše komín. Tak jako tak, justice se, se svou činností v Plzni, proměnila v neskutečnou šaškárnu, a je potřeba ji vrátit zpět a začít naprosto odznova. Vrátit zpět, myslím před rok 48. V roce 1989 prostě jeden kripl vyměnil jinýho. Olda Mezl
_________________________________
Pozn. red. - V justici bohužel ani to ne. Tam ti kriplové zůstali všichni, jak byli.
_________________________________
Chtěl bych se touto cestou zeptat redakce k 213,zda by mohl být zveřejněn výsledek psychiatrického vyšetření duševního stavu kolínského soudce,abychom věděli,zda vůbec jeho přání lze brát vážně za platné. Jirka Ma
__________________________________

poslední věta:
neopravdivý znalecký posudek

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/zneuzivani_psychiatrie_2.jpgA pak že kdo tady potřebuje vyšetřit, že ?
___________________________________

Jiříku,
mám jedno doplnění pro soudce z Kolína. Požádej ho, že s ohledem na to, že v  Bohnicích  pobývá v současné době jeho vážený kolega z Mladé Boleslavi, ctihodný opatrovnický soudce Nagy, jestli pan ctěný soudce je schopen prokázat, že není se soudcem Nagyem po charakterové stránce srovnatelný. Ostatně  - prošli stejnými psychoposudky, pracují u stejné firmy a byli vybrání stejnými "odborníky",  je tedy možné, že  mají i stejné vlastnosti! Ovšem pobývat pod jednou střechou s takovým klenotem jako je Nagy bych se obával. Co když to braní úplatků je přenosné?
JK
_________________________________
Já jsem před 14 dny měl s Bořkem 3 hodiny rozhovor. Vykouřil skoro celou krabičku cigaret. Před tím tvrdil, že přestal kouřit. Byl jsem se ho zeptat, proč neposlal J.Komárkovi alespoň kondolenci, když už v tom jede jak on, tak jeho kamarád a spolužák Esser.
Taky jsem mu poblahopřál k tomu, že už má vlastní hřbitov a že dohonil svoji chráněnkyni Marcelku Horváthovou z TU. Za sebou měl totiž smaltovanou ceduli s nápisem: Náměstí JUDr.M.Bořka
:-))) JK
_________________________________
str. 79-80
Jurij V. Andropov (1915-1984), sovětský politik, diplomat a šéf KGB...
Byl to Andropov, kdo zavedl "psychušky", psychiatrické ústavy, kam byli násilně zavlékáni odpůrci sovětského režimu. V době, kdy KGB vedl Andropov, desetkrát vzrostl počet psychiatrických zařízení.

http://database.aipberoun.cz/spion/engine/spion.cg3


(Předtím se odpůrci zavírali do GULAGů nebo rovnou stříleli).
_________________________________

Copak o to střílení - to oni by nás asi taky rádi postříleli, jenže už dostkrát v historii viděli, jak je ta mrcha štěstěna vratká a že se to snadno otočí. A pak obvykle bývají postříleni rovněž ti, co k tomu dávali pokyny. Pokud se střílet nezačne, je pak jistá naděje, že ani když se štěstěna otočí, nebudou postříleni ti, co předtím dávali přednost pychiatrickým léčebnám a kriminálům, neb ty přeci jen umožňují přežít ...
Zdeněk
________________________________
Frolík, str. 259:
V roce 1950 byl v ruzyňské věznici v Praze založen "výzkumný ústav", jehož řízení bylo v rukou tehdejšího náčelníka operativně technické správy StB generála Karla Smíška. Po roce 1961, kdy byl Smíšek penzionován, se stal šéfem plukovník Jan Bokr. "Vědce" nyní představovali důstojníci StB a pokusným materiálem byli vězni. Lékaři Státní bezpečnosti Josef Somr a Zdeňka Frouzová dělali pokusy s bakteriologickými zbraněmi. Lidé, na nichž zkoušky prováděli, byli odsouzeni čs. soudy k trestu smrti. Jiní, kteří měli "jen" doživotní žalář, byli morčaty ke zkouškám různých jedů, halucinogenních drog a sér pravdomluvnosti.
Frolík, J. (1990): Špión vypovídá. Orbis, Praha, 322 s.
________________________________