Nosíme kamery proklatě nízko ...

A natáčíme od boku ...

Včerejšího dne, při odchodu z Městského soudu v Praze, byl pan Fiala přepaden a unesen policií.

Následně byla obec Košík na dva dny odpojena od telefonní - a tedy i internetové - sítě. Údajně kvůli plánované údržbě (nikdo o tomto plánu na údržbu ale nic nevěděl ani na Telekomu, ani v obci, ani nikde jinde).

http://k213.files.wordpress.com/2009/10/il_foto.jpg


Při odchodu z jednání městského soudu, asi kolem půl desáté dopoledne, když p. Fiala a jeho kolegové vycházeli z budovy soudu, přiskočily k nim osádky dvou civilních aut zaparkovaných ve vchodu a naproti soudu, policisté v civilu ukázali odznaky policie a bezhlavě se vrhli na předsedu K 213 ve snaze ho dostat do auta - ač ten se ani nebránil, ani neutíkal.

Celou akci natáčeli dva kameramani - jeden zjevně policejní, druhý z K 213. Právě s tím druhým půolicie nepočítala a bylo to pro ni to největší překvapení.

Snažila se proto rychle zmizet z dohledu.

Ve vchodě soudu s úšklebky a škodolibými úsměvy sledovala celou záležitost justiční stráž, přítomná již před jednací síní, a následně pak otevřeně lhala na dotazy redaktorů, co se stalo s panem Fialou, že prý v klidu a pořádku odešel ze soudu.

Protože policie neumožnila přítomnost nikoho dalšího ať už v autě, nebo potom při "výslechu" na stanici, předáváme panu Fialovi slovo, aby nám - byť se zpožděním - sdělil, co včera zažíval.

Vyprávění p. Fialy :

"Policajti mě nacpali do auta s brutální agresivitou, ač jsem se ani nebránil, ani neutíkal. Přesto bylo zjevné, že neměli tolik síly, aby se jim to podařilo, kdybych odpor skutečně kladl. Ale byli v přesile, nechtěl jsem ohroti i ostatní kolegy a konečně poskytovat jim radost z relativně snadného vítězství, a tak jsem s nimi jel.

Sotva jsme odjeli od městského soudu, jeden z policajtů - ten , co seděl vedle mě, se mě zeptal, jestli netrpím nějakou psychickou retardací, když potřebuji obecného zmocněnce. Na oplátku sjem se otázal já, zda něčím podobným netrpí on, protože jsem měl vždycky za to, že takovéto postižení je jedním z nezbytných předpokladů přijetí k policii.

K další diskusi už pak nikdo neměl chuť a jeli jsme mlčky, nejprve přes Staré Město - myslel jsem si, že mě vezou do Bartolomějské, ale tu jsme jen projeli, auto pak pokračovalo po nábřeží a přes most na Letnou, kde jsme vystoupili před stanicí v ulici Františka Křížka.

Vyšli jsme po schodech - tuším, že do 2. patra -a tam přišla nějaká holčička, myslel jsem, že tu čeká na tatínka, až se vrátí z práce, ale byla to vyšetřovatelka, jistá Barbora Bošková.

Zasedli jsme za stůl - místnost byla plná policistů, pochopil jsem, že s námi jelo ještě jedno auto, tedy nejméně 8 - 10 lidí - a že u mě udělají osobní prohlídku. Ptali se, jstli mám zbraň, a když jsem jim řekl, že nemám, a oni pak našli kapesní nožík, byli vzteky bez sebe a jeden z nich na mě začal ječet, že se mě přece ptal, jestli mám zbraň. Odpověděl jsem, že tohle může být zbraní leda tak pro dítě, které by si s ní mohlo samo ublížit, a zda on nemá zbraň. Hrdě odpověděl, že má v kapse pistoli. A já na to : Vy ale musíte mít strach, co ?, když se - s pistolí v kapse - bojíte člověka s kapesním nožíkem. Víte, čím to bude ? On prý - čím ? No, to bude výhradně špatným svědomím, víte, já ho mám čisté, a tak se vás nebudu bát, ani kdybyste měli každý kulomet.

Holčička mi potom sdělila, že zahájí výslech a abych se soustředil na něj a jestli jsem prý ochoten vypovídat. Povídám, že to zcela určitě jsem a že bych rád začal podáním trestního oznámení pro únos na muže, co stojí za mnou, protože mě zjevně proti mé vůli přinutli jet sem a že ji žádám, aby je ztotožnila a zapsala jejich osobní údaje.

Tak rychle prázdnou místnost jsem ještě neviděl. Během snad pěti vteřin už v místnosti zůstal jen nějaký kluk, co seděl naproti té holčičce, a co se zásahu zjevně neúčastnil + ten policajt, co mě prohledával a vztekal se, když našel kapesní nožík.

Pak nastalo chvíli ticho, kdy na mě  holčička upřeně zírala. Zeptal jsem se, na co čeká a kdy začne s výslechem, načež ona mi odpověděla, že to právě čeká, co začnu vypovídat. Tak jí říkám, že je snad řada na ní, aby mi sdělila, proč mě sem nechala unést a co po mně vlastně chce. 

Řekla, že to přece určitě dobře vím, že jsem si převzal obvinění, takže to musím vědět. Na to jsem jí sdělil, že takových přihlouplých papírů mi chodí denně stovky, takže už jsem dávno ztratil přehled o tom, který ze všech možných idiotů mě z čeho zase viní a že je rozhodně na ní, aby mi vysvětlila, co po mně vlastně chce, když pro mě poslala dvě auta plná policajtů.

Koukla do spisu s povídá, že jsem dne 25.3. v jednací síni Obvodního soudu pro Prahu 6 ukradl spis ... - Povídám, to úplně stačí, na Obvodním soudě pro Prahu 6 jsem nebyl, ani nepamatuji, rozhodně jsem tam nebyl 25.3. a toto obvinění rozhodně popírám, takže asi budeme s věcí rychle hotovi.

Ten policajt, co mě prohledával, pak jí vyskočil na pomoc, že to teda bylo na Ovocňáku, tedy buď na soudě pro Prahu 1 nebo pro Prahu 7 - povídám, že to by měli vědět hlavně oni, z čeho mě chtějí vinit - a jestli prý já jsem se nikdy nepřeřekl.

Mezitím mi zavolal kolega, že právě dorazili na stanici Františka Křížka a že čekají dole.

Holčičce jsem řekl, že trvám na účasti svého obecného zmocněnce při výslechu, a to už z toho prostého důvodu, že jsem tam sám se třemi policajty (jeden zase přišel) a že pro případné svědectví, co se tam odehrálo, bych pak neměl žádného objektivního a nestranného svědka.

Holčička vypadala, že s tím bude souhlasit, dokonce i ten fízl, co mě prohledával, ji začal poučovat, že obecný zmocněnec nesmí v budově nic natáčet, ani na zvukový záznam a nesmí pořizovat fotografie (opět - čeho se tak bojí, když jen vykonávají spravedlnost, že ?!!  Nožíku, teď už i foťáku nebo diktafonu ...) 

Najedno holčičce zazvonil telefon a dostala instrukci, že obecný zmocněnec ne, že z něho mají strach, a tak rozhodla, že jeho účast nepřipouští.

Řekl jsem jí, že v tom případě trvám na přítomnosti svého právního zástupce, a dal jsem jí jeho jméno a adresu, ať ho neprodleně kontatkuje.

Holčička však řekla, že výslech právě ukončila, protože jsem neodpovídal k věci a že mohu jít a pokud udělím plnou moc právníkovi, že ji mohu dodatečně založit do spisu a že by pak musela výslech zopakovat.

Už asi za půl hodiny jsem tedy byl zase venku, se svými kolegy, a natáčeli jsme rozhovor před policejní stanicí.

Pokud smysl takového počínání někdo chápe, tak ať mi ho vysvětlí - já jsem pochopil jen dvě věci : Že potřebovali mít čárku za naprosto bezcenný a nesmyslný úkon, že pro to ne neváhali nasadit auta i lidi, aby dovezli někoho na stanici a následně mu pak neuměli vysvětlit, co po něm vlastně chtějí, případně proč ho tak razantně sbalili.

A konečně jsem pochopil - to je ta druhá věc - že se mě zase potřebovali co nejrychleji zbavit, a to pokud možno rychleji, než se probudí novináři a přijedou se s kamerami zajímat, co se děje.

Tak tolik můj včerejší exkurz s policií na Letné.

________________________________

Videozáznamy zatím ke stažení zde:

Pro snazší přístup i na youtube :


http://www.youtube.com/watch?v=5VvTZHZnMHY

Povšimněte si v pozadí stojící justiční stráže, která vše podrobně sleduje (ač normálně ze soudu vůbec nevychází) - tedy : Musela to předem vědět a novinářům následně vědomě lhala. Což je konečně u Sváčkova  soudu standard.

http://www.youtube.com/watch?v=vfUW-gyO2zA

________________________________Zásah policejní bandy, včetně obličejů policajtů, co se bezdůvodně vrhli na  našeho předsedu:

http://www.edisk.cz/stahni/50798/ppp3.avi_8.38MB.htmlPrvní dojmy našeho předsedy poté, co byl narychlo vyhozen z policejní služebny:

http://www.edisk.cz/stahni/10438/ppp4.avi_18.68MB.html
http://k213.files.wordpress.com/2009/10/p7_1.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2009/10/p7_2.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2009/10/p7_3.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/10/p7_4.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/10/p75.jpg

Pro přehlednost přepis textu, který p. Fiala připsal k nepodepsanému policejnímu protokolu :

"Komisařka nebyla schopna obviněnému vysvětlit, z čeho ho viní, jakého jednání se měl dopustit a v čem spatřuje naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu. Protokol nesouhlasí s výpovědí obviněného, byl uměle upraven a zkreslen, a proto se zapisovatelka bránila přítomnosti zmocněnce i právního zástupce. Jako takový protokol nelze jako správný podepsat.
                         Jiří Fiala, 14.10. 2009"

_______________________

Pane Fiala, ta Vaše námitka podjatosti musela ale městským soudem hnout !! A celým !!

V.
________________________