Buď hodná, nebo mi Tě vezmou !

Kdo jste sledovali film Libuše Rudinské na ČT 2 pod výše uvedeným názvem, měli byste k němu ještě vědět, že tam něco dosti podstatného vypadlo.

Nemohu se proto zbavit dojmu, že v podstatě šlo o nenápadný pokus izolovat a zdiskreditovat K 213 dokud to ještě jde, neboť jeho vliv roste den ze dne natolik,  že se mocným stavá nebezpečným.