Rakušané spoléhají, že je budou živit jiní

 

Původní článek v němčině ke stažení zde:

http://k213.wordpress.com/files/2009/06/rakpenze1.pdf

 

Následuje jeho český překlad:

 

 

Cíle sociální politiky vpravo u obrázku text: Murat Koc(vlevo) před osmi léty

otevřel svůj první Call-Shop ve

Vídni a nyní zaměstnává 13

spolupracovníků

Velký nadpis zní:

Přistěhovalci zajistí naše důchody

 

Nový transparentní přistěhovalecký model Hospodářské komory Rakouska přivede do naší země ty nejlepší mozky. (citát od Dr. Martina Gleitsmanna)

Penzijní komise představuje prognózy ohledně financování našich penzí (důchodů) pro příštích padesát let. V březnu 2009 byl na bázi shodných propočtů pro všechny státy Evropské unie zveřejněn jejich výsledek. Stručně shrnuto, jsou naše důchody - jak je veřejnosti neustále sdělováno – zajištěny i do budoucna. Předpokladem, aby se tak stalo, je zavedení doprovodných opatření.

 

Stále stárneme (dožíváme se vyššího věku)

Pro příští léta se předpokládá vysoký nárůst dlouhověkosti. U dnešní pětašedesátnice lze předpokládat prodloužení věku v průměru o 20 let. V roce 2050 se tento předpoklad zvýší těsně o 25 let. Současný průměrný věk pětašedesátiletých žen se počítá, že stoupne na 85 let a v roce 2050 na rovných 90 let.

 

Pracovně-politická doprovodná opatření jsou nezbytná

 

Abychom mohli naše důchody dlouhodobě zajistit, je dle propočtů EU nezbytné, aby náš faktický současný nárok na důchod ve věku  59 roků byl zvýšen..Rakousko má podprůměrně nízkou skupinu zaměstnaných ve věku 55 až 64 letých (Rakousko 38,6 %, EU průměrně 44,7%). Musíme proto odpovídajícím způsobem tuto kvótu zvýšit. Vysoká produktivita je jeden z dalších důležitých faktorů pro zajištění důchodů. Avšak rozhodující pro budoucí zajištění financování starobní péče je přistěhovalectví. Mnohé propočty totiž prokázaly, že bez přistěhovalectví by finanční díry v důchodovém pojištění ještě silně vzrostly. Čistý přírůstek přistěhovalectví pro Rakousko by měl dle EU činit 30.000 Pro porovnání s rokem 2006 byl přírůstek kolem 28.000, v roce 2007 kolem 33.000.

Jasný a transparentní přistěhovalecký model k získání těch nejlepších mozků do naší země.

Právě v hospodářsky těžké době je důležité získat přistěhovalce - především zvlášť kvalifikované pracovní síly, neboť ti přispějí k opětovnému hospodářskému růstu. Rakousko potřebuje nové zaměření migrační politiky, kterou by do země přilákalo každého přistěhovalce, který se pro naši zemi rozhodl z důvodů hospodářských a společenských. Hospodářská komora Rakouska spolu se svazem průmyslníků a s mezinárodní organizací pro migraci vyvinula nový přistěhovalecký model, jehož centrem je transparentní bodový systém, podle něhož je přistěhovalectví regulováno na základě objektivních kritérií. Podle přesně stanovených kriterií jako vzdělání, potřeba na pracovním trhu, znalost jazyků, pracovní praxe, atd., mohou být přidělovány v rámci jednotlivých oborů body, přičemž dohromady musí být dosaženo určitého minimálního počtu bodů. Přednost tohoto systému je, že ozřejmí jaké kvalifikace, vlastnosti a ostatní předpoklady se od přistěhovalců žádají, přičemž vysoký stupeň transparentnosti je dán nejen pro přistěhovalce, ale i pro domácí obyvatelstvo. Hospodářská komora Rakouska svůj návrh do budoucna orientovaného migračního modelu předkládá aktivně v době hlasitých politických jednáních  červený-bílý.červený-card.

Shrnutí: Není přistěhovalectví jako přistěhovalectví. My potřebujeme k zajištění našich důchodů kvalifikované odborné síly, které svojí činností přispějí k produktivitě Rakouska

Info: Dr. Thomas Neumann, náměstek vedoucího oddělení pro sociální politiku a zdravotnictví při Hospodářské komoře Rakouska a současný autor této rubriky odchází dnem 1. května jako ředitel do SVA a bude tam spravovat obory – nemocenské a penzijní pojištění, jakož i pojišťovatelství a připojištění.