Retardovaný Steiner si za 2 měsíce vzpomněl,

že ho to vlastně uráží... Aneb - jak jsme už psali : Každý soud má svého Bláznu. Šestka Steinera. 

 

 

 

 

 

 

 

MS v Praze

prostřednictvím OS P – 6 

 

                                                                                                                                     K č.j. 41 T 31/2014 

 

                              STÍŽNOST  do usnesení o uložení pokuty ze dne 8.11. 2019

Do usnesení o uložení pokuty ze dne 8.11. 2019 podávám tímto STÍŽNOST a odvolacímu soudu navrhuji jeho zrušení jako zcela nezákonný výron právní ubohosti, lidské malosti a otevřené pomstychtivosti evidentního psychopata Steinera, který otevřeně prohlašuje, že odsuzuje lidi do vězení za výroky nebo za chování jiných osob nebo jim prostřednictvím otevřeného zneužití trestního práva nařizuje,  s kým se mají stýkat či s kým mají přerušit kontakty. 

               Krom toho je evidentní, že tento soudce není s to pochopit základní smysl zákonů a předpisů, když např. cituje ustanovení § 66 tr. řádu o tom, že kdo se k soudu chová urážlivě – atd. – a ještě to podtrhává, zjevně nevědouc, že chování je možno projevovat výhradně osobně, a tedy v průběhu osobní fyzické přítomnosti u soudu, a ne nějakými písemnými projevy, natož pak dodatečnými. 

               Krom toho, ubohost soudce je dále podtrhována samotným zdůvodněním usnesení, kde je pokutovanému kladeno mj. za vinu, že se dožaduje, aby soudce opravil zjevné hrubky ve svém projevu, natož tak zásadním, jako je písemné zdůvodnění trestního rozsudku. 

               Není pochopitelně vinou pokutovaného, že u nás mohou soudit osoby neznalé úředního jazyka a jeho základních písemných pravidel, které by za jiných okolností nemohly absolvovat ani základní školu. 

               Je naopak nezadatelným právem jak pokutovaného, tak i každého občana, požadovat, aby soudce měl odpovídající vzdělání, tedy aby teoreticky i prakticky zvládal funkci, do které byl – zde zjevně bez výběru, bez konkursu a bez splnění jakýchkoliv nejzákladnějších kritérií – jmenován. 

               I ostatní části zdůvodnění usnesení obsahují výhradně citace obsahující zcela standardní a hlavně pravdivé a oprávněné hodnocení rozsudku i proběhlého trestního řízení a veřejného zasedání  a schopnosti aplikace platných zákonů soudcem, přičemž vyjádřit se k práci soudce je opět právem každého občana, zejména, pokud byl tomuto jednání osobně přítomen a nemá tedy žádné zprostředkované informace. 

               Nelze ani ponechat stranou, že usnesení je vydáno skoro 2 měsíce poté, co soud předmětné vyjádření obdržel – a svědčilo by tedy pro zjevnou retardaci soudce, kterému trvá 2 měsíce, než si vůbec uvědomí, natož pochopí, o čem písemné podání vlastně je.  

               Spolu s nezvládnutím shody podmětu s přísudkem to není indície jediná, a je proto zcela na místě se psychickým stavem a retardací soudce, který nezvládá úřední jazyk ani na úrovni základní školy, a který odsuzuje a zavírá lidi za činnost někoho jiného a ještě se tím chlubí u soudu, akutně a aktuálně zabývat – a případně iniciovat nadřízeným soudem civilní žalobu směřující k omezení svéprávnosti takového soudce. 

Pokud tyto kroky nebude iniciovat nadřízený soud, bude to zcela jistě iniciovat žalobcem vedené občanské sdružení.

Závěrem žalobce konstatuje, že napadené usnesení obsahuje zcela nezákonné zdůvodnění (písemná podání nejsou „chováním“ a citace v usnesení uvedené jsou ve skutečnosti zcela legitimními vyjádřeními názorů), proto je samo o sobě nezákonné od samého počátku a je na odvolacím soudu, aby totéž – spolu se stěžovatelem – konstatoval. 

Představa soudce, obsažená v závěru usnesení, o tom, že by chtěl zavírat lidi až na dva roky za to, že mu písemně sdělí svá zcela pravdivá pozorování ohledně jeho soudní činnosti a katastrofální ubohosti jeho znalostí, je natolik závažná, že je na místě zvažovat okamžité postavení soudce mimo činnou službu, a to až do vyřízení věci omezení jeho právní způsobilosti, protože taková osoba jednoznačně představuje obecné ohrožení veřejnosti a veřejného pořádku. 

 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

_______________

 

OS P – 6

Soudce Karel Steiner 

 

 

 

                                                                                                                                     K č.j. 41 T 31/2014

Ty jeden  Předsedo soudu,

 

Kde máš to svědečné, co mi ještě dlužíte ?? Dva měsíce Ti trvá, než si uvědomíš obsah sdělení – a jak dlouho Ti bude trvat výplata svědečného ?? Na to sis v návalu vzteku nevzpomněl ?? 

Může snad být lepšího důkazu, že řízení soudu absolutně nezvládáš, když nejsi schopen zajistit ani toto ? 

               A co dělá shoda podmětu s přísudkem ?? 

Už jsi byl ve čtvrté třídě se zeptat, na kdy mají volný termín na přezkoušení ?? 

Nebo tě mám přijít přezkoušet sám ?  

Ty ubožáčku. 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

 

_____________________

_____________________

 

 

 
 

 

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-16 18:44
SS potrestal exekutora pokutou, správa vlastního majetku má své limity

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-16 18:48
Krajský soud v Ostravě trápí nedostatek personálu, říká nový předseda

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-16 18:49
Nevyslechnutí svědci? Žádní nebyli

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-16 18:49
Bures prohlasil pro Blesk, ze se bude soudit az do konce zivota proti tvrzeni, ze byl Estebak.
Pry za timto ucelem podal novou ustavni stiznost!
To mu nestaci konecne rozhodnuti od ESLP?

Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-16 20:08
Dva měsíce trvalo než pan soudce přišel na to jak své rozhodnutí odůvodnit? Patrně se dlouho radil se svým svědomím? Na OS 6 mají podivně nastavené měřítka, když tam před léty soudili Estébáky v čele s Obzinou v Akci Asanace, byli zbaveni obvinění. Snad aby ses dal zpětně také k StB ? O.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.