Ombudsmanka na závěr couvla

Aneb : Staré struktury si to zařídily. Vězeňská služba má své dlouhé prsty - a dobře si uvědomila, co za průšvih by to bylo v tomto případě prohrát. No - nic. Ještě máme před sebou žalobu o diskriminaci. Aneb : Bývalý komunista je totiž přece jako bývalý černoch. 

 "Tajemství" Vězeňské služby je venku !!! Prý jsem chtěl organizovat něco jako vzpouru vězňů - proto návštěvy za sklem … 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3149-brigadni-general-bez-brigady

 

Současně ale ředitel Valdic Mach neumí vysvětlit, proč mě odděluje od McCraee, když mě chtěl - dle svých slov - oddělit od ostatních vězňů... 

Dopis ombudsmance Anně Šabatové k jejímu stanovisku ve věci Gilberta McCraee : 

___________________

Mgr. Anna Šabatová

ombudsmanka

                                                                                                                                     K č.j. KVOP-51956/2019

Vážená paní Šabatová, 

               Chci se vyjádřit k Vašemu dopisu ze dne 25.11. 2019 ve věci p. Gilberta McCraee a stížností s ním spojených, tedy bezdůvodné návštěvy za sklem a odmítnutí osoby blízké. 

               Nejprve ke zjevně nepravdivým údajům, které Váš dopis obsahuje, ať už je přebíráte od věznice, nebo od někoho jiného. 

               Především není pravda, že by věznice už při návštěvě dne 10. 8. mohla vyhodnotit mou osobu jako budoucí riziko vzhledem k naplánované demonstraci, neboť první zprávy o demonstraci byly zveřejněny až 13. 8., a to dopisy soudcům Vrchního soudu, především těm, kteří se na odsouzení p. McCraee podíleli – tedy především soudci Lněničkovi.

               Viz :       http://www.k213.cz/JOOMLA/3088-pozvani-byli-prijdou

Obecnímu úřadu ve Valdicích byla tato skutečnost oznámena až 15. 8., tedy ještě o dva dny později, jak je i z uvedeného článku patrno  - a dobře si pamatuji, jak se starostka rozčilovala, že to ví poslední.

Předtím, v mailech z 29. 7., jsem se jen zajímal o obecné podmínky ohlášení demonstrace bez udání účelu a termínu.  

Je zcela vyloučeno, aby návštěva za sklem byla reakcí na rozdávání informací o demonstraci ve Věznici Valdice před návštěvou 10. 8., protože o návštěvě za sklem bylo – dle vlastních slov Vězeňské služby – rozhodnuto toho dne ráno, a to dávno předtím, než jsem do věznice vůbec přišel. Ostatně, při příchodu o žádných letácích ještě nevěděli. Sami říkají, že je našli po mém odchodu. 

Ale hlavně – a to mi ve Vašem dopisu chybí zcela – a od ombudsmanky bych to právem očekával – stanovisko k tomu, proč by vůbec nějaká povolená demonstrace měla být bezpečnostním rizikem, ať už se o ní věznice dozvěděla kdykoliv. 

Vy byste měla být první, kdo by měl hájit právo občanů na svobodné vyjádření protestu proti evidentní zvůli, když všechny ostatní prostředky selhaly – a selhávají tradičně a dlouhodobě, a to vše za Vaší tiché účasti nebo dokonce souhlasu. 

Od toho máme jak demonstrace, tak právo petiční a shromažďovací – a jestliže Vy mlčky kýváte k tomu, že nějaká pokojná demonstrace, která nakonec proběhla v naprostém klidu a pořádku, je vůbec bezpečnostním rizikem, pak mi vysvětlete, co jste v té Chartě vlastně dělali, čí zájmy jste skutečně hájili a jaké vlastně máte představy – a hlavně znalosti, a to ještě i dnes – o demokracii. 

Protože, zdá se, že se od bývalých nebo současných komunistů lišíte jenom prázdnými proklamacemi, jež nejste nikdy schopni naplnit skutečným obsahem. 

Když už mne věznice chce – prý kvůli demonstraci – izolovat od ostatních vězňů, tak proč pořádá návštěvy za sklem, kde – minimálně v jednom případě – byl přítomen i jiný vězeň a celé jeho příbuzenstvo, a to skoro po celou dobu návštěvy ?? 

To najednou neměli strach, že bych je pozval na demonstraci ? 

Ano, máte pravdu v tom, že pokud má věznice strach z mého vlivu na ostatní vězně, pak je jediným rozumným řešením návštěva v oddělené místnosti, ovšem bez skla, protože riziko ani já pro vězně, ani on pro mě navzájem nepředstavujeme, to snad věznice nepopírá. 

A může pak následně i ušetřit ty strážné a jejich čas, kteří tam nad námi musí stát, aniž by sami věděli proč, krom toho, že k tomu dostali příkaz. 

Pokud jde o druhý bod stížnosti, nepovolení návštěv pí Chytilové – s tím, že není osobou blízkou – opět Vy byste měla být první, kdo bude hájit právo vězně na osobu blízkou, a to takovou, kterou vězeň za ni označí. Není-li jinak závadová (např. z předchozí společné trestné činnosti) – proč by s ní vězeň nemohl udržovat kontakt ? 

Je evidentní lží věznice, že pí Chytilová p. McCraeovi nenapsala žádný dopis. Napsala mu minimálně dva nebo tři, a to česky, a věznice, pokud eviduje poštu, to musí vědět – takže Vám vědomě lže. 

Krom toho se pokaždé – jak i věznice uvádí – připisuje ke každému mému dopisu, vždy alespoň s přáním všeho dobrého a hodně štěstí. 

To, že s vězněm netelefonuje, je logicky srozumitelné, když neumí anglicky – což by ovšem při návštěvě tolik nevadilo, protože bych jí překládal já. 

Vás má, jako ombudsmanku, hlavně zajímat, že pí Chytilová má, na rozdíl ode mne, zcela čistý trestní rejstřík – a že tedy není radno zpochybňovat její positivní vliv na vězně. O co by takovou úvahu kdo chtěl opřít ?? 

Prostě ho chtěla a chce poznat osobně – a on ji. A to je tak asi všechno. Jiné příbuzné, ani známé tady p. McCrae nemá – tak co je na tom tak nepochopitelného ?? 

A je rozhodně zajímavé, že se schvalováním předchozích návštěv, rodinných příslušníků p. Nečesaného, neměla věznice žádné potíže, ač si s vězněm předtím nijak nepsali a příbuzní nejsou. Nad tím dodnes zůstává rozum i p. McCraeovi stát. 

No, a závěrem se dostávám k hlavnímu bodu, o kterém se chci zmínit – a to je můj trestní rejstřík, když už ho zmiňujete. A zmiňujete ho bez jakéhokoliv komentáře, jako jakýsi handicap, důkaz provinění, či co. Snad i libovůle věznice, že mě tam vůbec pouští. 

Takže – když už jsme u trestního rejstříku, je bezesporu velkou chybou, že se tam nezapisují zprošťující rozsudky, ty jakoby pro justici vůbec neexistovaly. Pro Vás, paní ombudsmanku, taky ne ?

To je totiž přitom to nejpodstatnější a nejdůležitější. 

Zprošťující rozsudky – to je něco jako vroubky samotné justice. Proto se tak zoufale nikde nesledují. 

Ovšem jestliže mi chce někdo argumentovat mým trestním rejstříkem, musí především uvést pravdu úplnou, a tou bezesporu je, že počet zprošťujících rozsudků + zastavených trestních stíhání vysoce převyšuje počet rozsudků odsuzujících, když už ponechám stranou jejich obhajitelnost. 

Jinými slovy : Nebezpečným recidivistou zde nejsem já, ale současná česká justice, která se mnou více trestních kauz sama prohrála než vyhrála – a to přesto, že o své vině zatím rozhoduje jen ona sama, a nikdo jiný, a to zcela v rozporu se základními zásadami práva, že nikdo nesmí být soudcem ve své vlastní věci. 

A teď si představte, kdyby ve stejných kauzách rozhodovala nezávislá porota nezatížených občanů !! Jak by potom to skore asi vypadalo !! 

Nedávno např. – konečně - padnul pravomocný rozsudek ve věci odškodného mé vazby z r. 2010 (!!!!) – po devíti letech !!  - přičemž soudy obou stupňů žasly, když si k věci doplnily všechny kauzy, v nichž jsem byl buďto zproštěn nebo stíhání zastaveno – protože skutek, pro nějž se stíhání vedlo, nebyl shledán trestným činem… 

A když už někdo chce argumentovat mým trestním rejstříkem, tedy tím málem, co z těch trestních stíhání sama justice – podle svého vlastního hodnocení – ustála, pak je nutno vědět : 

Poslední trest – v r. 2017, půl roku – za znalost trestního řádu. Co Vy na to, jako ombudsmanka ?? 

Na to, že se u nás zavírají lidi za to, že znají trestní řád lépe než soudci (a to včetně soudců soudu Ústavního) a trvají na jeho dodržování ??!

Kdo by se tady – podle Vás – měl vlastně napravovat ?? Ti soudci, nebo za to odsouzený ?? 

Předtím – 3 měsíce v r. 2015 – za „pohrdání soudem“. Tím soudem, který mě dal do vazby za údajné nepřebírání si pošty – aniž dokázal říci, jaké pošty, když jsem si v dané chvíli všechnu poštu převzal. Tím soudem, který nese plnou odpovědnost za mou vazbu z r. 2010 – za kterou až teď bylo přiznáno odškodné. 

Pohrdání soudem – v řízení, které bylo následně zrušeno a označeno za nezákonné od samého počátku, tedy takové řízení, které vůbec nemělo být zahajováno, natož abych byl dáván do vazby. 

Těžko pak takovým soudem nepohrdat, že ?? 

A ještě předtím – r. 2011 –  jsem byl skoro celý rok vězněn – za údajné napadení Justiční stráže na Míčánkách, ač všichni, co tam byli a viděli to, viděli, že Justiční stráž napadla mě, a ne naopak – a dodnes je to jednoznačně patrné ze záznamu. Ten je pořád veřejně přístupný. 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/aktivista-za-prava-otcu-vydrze20110619.html

https://video.kurzy.cz/y/v7CDlpsAj74/

https://www.youtube.com/watch?v=v7CDlpsAj74

Když chcete komentovat můj trestní rejstřík – proč nekomentujete tyto kauzy ?? Proč jste se k nim nevyjadřovala, když probíhaly ?? A proč se k nim nevyjadřujete dnes ?? 

Já mám totiž pocit, že ve skutečnosti dělám to, co máte správně dělat Vy. 

Vás za to stát platí, mě za to tentýž stát zavírá. 

Co myslíte, kdo to dělá doopravdy ?? 

A pokud jde o p. McCraee – prý se nemůžete vyjadřovat k probíhajícím kauzám. A co ke kauzám dávno uzavřeným, to můžete ? 

Snad jste taky občanem, ne ? Snad taky máte svobodu slova, nebo ne ? 

Pak by mě docela zajímal Váš ryze soukromý názor na vinu odsouzeného – tak, jak byla zdokumentována pod tímto odkazem : 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3165-mccrae-uzavreny-kruh-neprimych-dukazu-podle-ns

Na rozdíl od prostých občanů máte navíc právo podávat ústavní stížnosti a podněty ústavnímu soudu, případně ministru spravedlnosti. Tak je podejte ! 

Pokud si ještě vzpomenete na Vaše stanovisko ke kauze mých dětí z r. 2004, bylo skandální. Napsal jsem Vám to tehdy – a za dva roky na to mi dal zapravdu ESLP – napíšu Vám to s klidem i dnes. 

Podle mého názoru nemáte na to, abyste hájila lidská práva v této zemi. Neznáte je a bojíte se je prosazovat. Necháte se opít rohlíkem, zde evidentními bláboly Vězeňské služby. Několikrát zcela smyšlenými. 

A ještě Vám zopakuji, co jsem Vám rovněž napsal už v r. 2004 : Vůbec nechápu, proč se komunisté báli Charty a proč ji pronásledovali. Vy jste jejich kamarádi, ne nepřátelé. 

Jejich skuteční nepřátelé jsme totiž my. Stejně jako skuteční zastánci demokracie a lidských práv. Na rozdíl od vás, z komunistických rodin, my totiž víme, co to doopravdy je. 

Bývalý komunista je jako bývalý černoch. Hluboká pravda, právě na Vás snadno doložitelná.  Dokazujete to Vy, dokazuje to denně i Rychetský na Ústavním soudě. 

A nesmírně mě mrzí, že jsme vám za komunistů (těch prvních) drželi palce. 

Byla to jen čirá neznalost, že jsme nevěděli, co jste zač. Dnes už bychom rozhodně tak naivní nebyli. 

S pozdravem 

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

_____________________

_____________________

 

 

 

___________

__________

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 

 

 

________________________

________________________

 

 

 

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 19:15
školení pro novináře, jak dělat PR české justici

(A zase nás zapomněli pozvat !! Myslíte, že nás to má mrzet ?!!!)
____________

Spravedlivý proces a mediální realita: Justiční špičky diskutovaly o zpravodajství

ceska-justice.cz/.../...

Free
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 19:26
To bude ale tandem !!!

Zástupkyní ombudsmanky bude bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková

lidovky.cz/.../...

Zástupkyní ombudsmanky se stala Šimůnková. Dříve byla zmocněnkyní vlády pro lidská práva

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

_____________
Trafik pro neschopné feministky je všude dost …
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 19:29
Dobrý večer, Šimůnková má být zástupkyní obudsmanky.

JE to nekompetentní nána.

Za Nečase jí vyhodili!. Filip jí vyrazil s její zprávou, kterou měla zpracovat. Pak si vymyslela, že podle EU je u nás každé páté dítě zneužíváno, samozřejmě to byl nesmysl.

Jak je možné že tyhle zkrachovalé nány jsou znovu instalovány do funkcí? Máte nějaké nápady jak jí odtamtud vyhnat. K.
____________
Viz vizionářka Pavlová … O tom něco víme...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 21:02
Nepomůže, snad neublíží :

Paní obývající dva spojené byty na rohu Žitné naproti Deminky v centru Prahy, má prostě jiný pohled. Když jsem ji oslovil, dělala snad jen zástupkyni a poslala mi asi deset adres občanských sdružení na které se mohu obrátit. SD ani K 213 tam nebyly. Řek bych že pláčeš dobře, ale na špatném hrobě. O.
____________

Aspoň že dobře. Lidi si to rádi přečtou.

A ještě dotaz : Který z těch sdružení, co Ti dala, Ti v něčem pomohlo ? nebo to aspoň zkusilo ? J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 21:02
Už bude končit v únoru. ?

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 21:04
Úřad ombudsmana ČR je dobrá instituce pro všechny ty, kteří se s bezprávím zdejší státní správy nikdy nesetkali, případně pro všechny ty, kterým je bezpráví činěné zdejší státní správou druhým lhostejné.

A tak ve funkci máme pizdu,
která není schopna zaujmout stanovisko k Čapímu hnízdu.
V této zemi ruka ruku myje,
Šabatová pro prostý lid je jedovatá zmije.
Stejný póvl jako Bureš.

Musím říci naživo,
pizda, vyhořelé palivo.

J.K.
0 # Tomáš Jadlovský 2019-11-29 21:04
Toto mne mrzí, ale nepřekvapuje. Když se na K 213 před časem objevila pochvala ombudsmanky, že začala prošetřovat věznici, byl jsem skeptický, ale nechtěl jsem šířit poraženecké nálady. Bohužel jsem Šabatovou a její partičku odhadl dobře. Je to stejné žvanění jako se mnou a mým synem. První dopis optimistický - zahájím řízení s MZV, proč nikdo nic nedělá s porušováním práva v EU. Toto budu vyšetřovat, budou k tomu muset přistoupit jinak, bla bla bla. Zprvu nadšení, potom došlo k neformálnímu jednání Šabatové s MZV bez zápisu (věděli, že jejich komunikaci budu hlídat podle informačního zákona), madam si dala neformálně kafe s někým s MZV a najednou nic nejde, nic se neporušilo, je nám líto, nelze nic dělat a na závěr tradiční rada pro všechny - obraťte se na ESLP a už nám nepište. Jak se má obracet na ESLP občan, který nevyčerpal domácí opravné prostředky, protože nevěděl o soudu, to už nikdo neřekne. Prostě jako z Kafky. Šabatová je žvanilka a nedá se jí věřit. Charta byla chátra.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 21:13
Jak říkám : Jestli byla celá Charta jako Šabatová s Rychetským, tak byl Husák blbec, že je nezlikvidoval rychle, snadno a - v tichosti, někde u kafe, za příslib buchty s mákem. Jistě by to snadno a úplně vyžehlila...

____________
A pokud jde o zmíněný optimismus - já ji ohodnotil za to, co jsem dostal a co napsala. A tam bylo, že vidí pochybení věznice v obou případech... A to je celý. Jinak jsem s ní žádnou dobrou předchozí zkušenost neměl, naopak.
0 # Tomáš Jadlovský 2019-11-29 21:18
Překvapila mne ještě jedna věc, asi se ptám naivně, ale nemám zkušenosti. Jak ví vychovatel ve vězení, kdo podepisuje dopisy vězňům? Oni tam čtou soukromou korespondenci? Já si až dosud myslel, že se jen dopis fyzicky kontroluje, jestli tam není droga nebo něco nedovoleného, ale oni tam kontrolují i text?
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 21:25
Jo, to se kontroluje, ale krom toho má taky vychovatel právo - i povinnost - obsah dopisů sledovat, kdyby tam třeba někdo chtěl organizovat trestnou činnost (nebo vzpouru vězňů, že ?).

Krom toho, Gil mi říkal, že když to začala ombudsmanka vyšetřovat, přišli za ním, aby jim dal všechny dopisy od pí Chytilové. Tak jim je dal - a tohle je výsledek.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-29 21:25
Pokud bychom vycházeli z posouzení trestní činnosti estébáka Bureše,
mohli bychom věznice v ČR zrušit. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 08:22
Celou dobu své existence působila Charta 77 se souhlasem a pod kontrolou Státní bezpečnosti a KGB.

jirisoler.wz.cz/analyza.html#ChartaB
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 08:23
Hloupý (?) moderátor nenechá domluvit hosta

www.youtube.com/watch?v=WL2IZydIHTQ
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 08:24
Anna Šabatová, manželka Petra Uhla

cs.wikipedia.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 16:08
K Šabatové
Netušila jsem, že se takto chová. Jsem v šoku. Clo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 16:13
Šámal na Ústavní soud? Zemanovi doporučil dva případné předsedy Nejvyššího soudu
ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 16:13
Proč z víz pro Vietnamce není větší skandál?

echo24.cz/.../...

Lidé – včetně zkušených aktivistů – se obraceli na ministerstvo a hlásili to.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-01 10:44
Paní Šabatovou zřejmě právo ani spravedlnost, natož fakta, vůbec nezajímají...Pamatuji, že je signatářkou dopisu české justice, napadající údajný bezprávní stav v Polsku. Jak je vidět, právní stav v ČR ji nezajímá. Chápu proto dopis ombudsmance jako formalitu, vzhledem k tomu, že v případě domáhání se práva amerického protiprávně uvězněného občana bude nutné, aby především americké orgány, chránící americké občany, při vymáhání práva braly skutečnost nečinnosti nebo dokonce souhlasu s bezprávním stavem v ČR ze strany pí Šabatové v úvahu.
Freeeurope
_______________
Pí Šabatová - stejně jako všichni bývalí komunisté - mají jednu zásadu : Vždy s davem, na straně výhod.

Teprve pokud jsou z davu mocnějšími vyobcováni, začnou se hlasitě brát o lidská - tedy výhradně svoje - práva.

Pokud je dostanou, ostatní je už vůbec nezajímá. J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-06 16:09
Ukrajinská ombudsmanka

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-07 21:38
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-09 19:19
Válková: Vedení Vězeňské služby trpí „absolutním nedostatkem sebereflexe“

ceska-justice.cz/.../...
___________
Ano, všimli jsme si.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.