Závěrečná děkovačka občana,

daňového poplatníka, který právě narazil na "spravedlivou justici" - a neunesl rozdíl mezi tím, jak ji znal z TV (zvláště pak z TV Nova) - a tím, co zažil na soudě osobně... 

 

 Připomeňme, co nedávno konstatoval ESLP ve věci Tempel proti ČR : Česká justice je zcela nefunkční. 

(http://www.k213.cz/JOOMLA/3292-nefunkcnost-ceske-justice-uz-neni-nazorem-extremistuhttp://www.k213.cz/JOOMLA/3288-r-tempel-debakl-statu-ve-strasburku

http://www.k213.cz/JOOMLA/3290-tempel-a-mccrae-propustte-je-ihned)

Nefunkční, pokud jde o obhajobu práva, výkon spravedlnosti a zejména možností domoci se spravedlivého rozhodnutí, když už je všem zjevné, že původní rozhodnutí bylo krajně nespravedlivé. 

Nikoliv nefunkční, pokud jde o to někoho pronásledovat, šikanovat, bezdůvodně zavírat nebo mu zabavovat majetek. Tedy : Pokud jde o výkon nikoliv spravedlnosti, ale organizovaného zločinu. 

Dodejme : Soudci organizovaného zločinu. Proti kterému není ochrany. Alespoň té státní ne. 

A občan pak stojí sám, prakticky bezbranný, proti obrovské a mocné státní mašinérii, proti které sám opravdu nemá žádnou šanci. 

Fyzicky určitě ne - to je totéž jako útočit nožem na tank - a mediálně, je-li napadený sám, taky ne. 

Přitom - žijeme v době médií, a mediální poprava je daleko účinnější, a zatím, je-li správně provedena, i beztrestná. A že nebolí ? Ale bolí, a to zdaleka nejen postiženého samotného. Bolí - dlouho a hodně, a to i celou jeho rodinu. 

Z té by měli mít soudci strach, ne z nože. 

Faktem je, že když už někdo šel na soud s nožem, musel být buďto blázen, nebo blázen ze zoufalství, anebo - hodně jednoduchý člověk. Protože pravděpodobnost, že tím něco změní, nebo i jen dotyčného potrestá, je mizivá - naopak to začnou soudci prodávat jako svoje hrdinství. 

Co si ale myslím, že by trestem mohlo být, bude to, že se (soudci) dobrovolně uzavřou do jakéhosi střeženého ghetta, takže to, kam posílají nedobrovolně vězně, bude plně srovnatelné s tím, kam se zavírají oni dobrovolně a doživotně. 

Možná se tak budovy soudů brzy promění na nové železné opony, zcela a jasně viditelné i zvenčí, se strážními věžemi a ostnatými dráty - takže se každý bude moci svobodně rozhodnout, na které straně železné opony chce do budoucna stát. 

A zase bude domovnice ječet, že potřebuje další miliardy na zajištění bezpečnosti soudců... 

Přitom jediným účinným opatřením, které je kupodivu zcela zdarma, jsou - spravedlivé rozsudky. Erudované, řádně vysvětlené a zdůvodněné. Zákonné a snadno pochopitelné i pro negramotného.

Pak se soudci skutečně mohou cítit naprosto bezpečně prakticky všude, nejen na střeženém soudě, ale i cestou domů a doma. 

Protože spravedlnost, byť by i tvrdá byla, pochopí nakonec každý, i ten největší grázl. 

Zvůli a zneužívání moci - nikdo. Resp. všichni - ale jako zvůli a bezpráví, a ne jako spravedlnost.

Vzhledem k tomu, že znám stav soudů, divím se jedině tomu, že k podobným situacím nedochází daleko častěji, ba masověji. A vysvětlení je jedině v usměrněné ovčí povaze českého národa, protože když se vrátili emigranti z Ameriky a začali se soudit o svoje majetky tady a viděli, jak je s nimi zacházeno, byli vesměs v šoku, že je něco takového beztrestně možné - s tím, že kdyby se totéž dělo v Americe, tak ti soudci visí po ulicích. 

Což, při pohledu na současné USA, kde kvůli jediné policejní šikaně, u nás jinak naprosto běžné, vypukne málem občanská válka, lze i označit za věrohodné, ba pravděpodobné. 

Je jistě signifikantní, že všechny "průzkumy", všechna oficiální stanoviska ohledně justice - a její údajné výkonnosti či vyhovujícího stavu - pramení skoro výhradně od předsedů soudů - a nikomu ani nepřijde trapné, že se nikdo dosud nezeptal na stanoviska občanů - účastníků řízení, odcházejících ze soudní budovy po vynesení rozsudku (případně odvážených do věznic) : Jestli ví, za co byli odsouzeni, případně proč proces prohráli, a jestli mají za to, že se tak stalo po právu. 

Jistě, nemusí být všechny odpovědi objektivně spravedlivé, ale jistý trend by se z toho usoudit dal. 

Připomenu, že když před lety dělali průzkum ohledně stavu justice v Německu, tak se - kupodivu - ptali občanů, ne předsedů soudů - a vyšlo jim, že krajně nespokojených byla jen 4%. 

Kolik byste řekli, že by to tak bylo u nás ?? 

Stačilo by zkusit účastníky opatrovnických řízení, abychom nezabrušovali do příliš složitých nuancí. Tedy těch, které dřív - ještě před 100 lety - řešili skoro výhradně faráři - a k soudům se tato problematika vůbec nedostávala. 

Přesto - nebo právě proto - bylo rozvodů 3-4%. 

A to by také mělo být mírou i dnes, stejně jako konečným cílem. Protože lidé se v podstatě nemění. 

Jen se přizpůsobují okolnostem. A tomu, co si myslí, že je pro ně výhodné, resp. v čem je státní justice (nebo jiné orgány) podporuje. 

Toho chlápka s nožem je mi docela líto. Jistě bude potrestán za něco, co ani neměl šanci udělat. 

Vzhledem k tomu, že příprava nebo pokus jsou stejně trestné jako čin sám, plyne z toho jednoduché poučení : Když už se rozhodnete strávit pár příštích let v base za odvetu na soudce, raději ji dokončete. Vyjde to na stejno - a můžete tam pak léta sedět -  s klidným pocitem dobře odvedené práce. 

A justiční bolševici můžou dál stavět železnou oponu kolem svých nedobytných pevností. 

Aby každý viděl, nakolik se - prý demokratická - justice "přiblížila lidu". Vždyť ten si přece svobodně volí zdejší poměry - tak jak by bylo jinak možné, aby na soudech seděl někdo, koho tam lid nechce, nebo se neosvědčil ?? 

Ale na to už se ptejte právě vládnoucí garnitury.

A zvláště pak vy, co jste volili v posledních volbách jednu z dnešních vládních, či vládu tolerujících stran... 

 

___________________

___________________

 

Propašoval k soudu nůž a napadl soudkyni

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/propasoval-k-soudu-nuz-a-napadl-soudkyni-40329667

 

Kohopak to chtěl  dańový poplatník kuchnout ? O.

 

 

_____________________

_____________________

 

 

polls

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-06 20:56
Mistr Jan Hus,
bojovník za pravdu.
agenti stb Bureš, Falmer aspol.
vychcánkové, všem pro srandu.
A ještě musím zmínit Hamáčka,
přisluhovače výše jmenovaných.
nováčka.

eurozpravy.cz/.../...
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 06:27
Šílená feministická blbka zase perlí:
„Podle ministryně práce Jany Maláčové je v Česku několik tisíc otců, kteří raději půjdou do vězení, než aby platili alimenty.“ OOS


seznamzpravy.cz/.../...

________
Ryby si prý dovolit mohou... Ty jsou v řece zadarmo, pokud to blbce ještě někdo neřekl...

Chybí mi tam dodatek, co bude dělat s matkami, které bezdůvodně nepředávají děti podle platných rozsudků, ač jim v tom vůbec nic nebrání...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-08 11:45
Radikální vymáhání alimentů :

napravnik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754138

Stejný pohled, jako tady zdůrzaňujeme už 15 let na těchto stránkách :

1) Možnost první : Kde nic není, ani smrt nebere. Může se blbka třeba zbláznit.

2) Míra vyměření alimentů : Byly vyměřeny ze skutečného příjmu ? Nebo ryze z teoretického, kterého prý může dotyčný dosahovat ? Pokud druhá možnost - pak rozdíl doplatí soudkyně, která alimenty takto moudře vyměřila...

3) Plní si matka svoje povinnosti ?? Tedy - dodržuje platný a vykonatelný rozsudek ?? Pokud ne, platí, že řádného plnění se může domáhat pouze strana, která sama řádně plní...

4) Jsou ty děti vůbec jeho ?? I takové případy známe, a není jich málo. A to zdaleka nejen případy, kdy dotyčný má vážné podezření, hraničící s jistotou, že děti mají jiného otce, ale i případy, kdy o tom NIKDO, ANI SOUD, NEPOCHYBUJÍ - a přesto mají ty svině tu drzost vymáhat alimenty po někom, kdo byl podveden hned dvakrát... protože kdyby zrušily jeho otcovství, tak by neměl kdo platit - což prý není v zájmu dětí...

5) Krávu z OSPOD, která prohlásila, že rozsudek je jen informativní, patří na hodinu vyhodit.
Informativní rozsudky jsou pak samozřejmě i všechny ostatní, tedy i ty o výživném (informují vás o tom, kolik byste - podle názoru soudkyně - měli platit - ovšem samozřejmě bez jakéhokoliv reálného dopadu a je jen na Vás, jestli to platit budete, nebo ne...) - ale i ty o dvaceti letech nepodmíněně za vraždu - ty vás zase informují, že byste - podle názoru soudu - měli jít na dvacet let sedět - ale jestli půjdete, nebo ne - je čistě Vaše rozhodnutí...

Můžete mít někde názornější příklad anarchie ?? Zjevně nemající s demokracií nic společného ??
_____________
A závěrem nutno zdůraznit, že zatímco vymožení styku otce s dětmi JE V MOCI STÁTNÍHO APARÁTU, a to dokonce velmi snadno, stačí jen chtít a respektovat zákon, tak vymožení peněz tam, kde nejsou, není v moci nikoho - ani potrhlé blbky Maláčové ne.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 07:27
I v trestním právu lze stanovit škodu odhadem


Zejména když se tím ušetří! Při rešerších judikatury občas vykouknou neuvěřitelné věci ...

jinepravo.blogspot.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 12:41
Tradiční dvojí metr české justice - netřeba komentovat :

To JE historická památka, ale extrémismus na krku nemají : O.

Čerstvě posprejovaný, nově opravený Negrelliho viadukt : Těm zmetkům bych za to urazil ruce, aby si to hodně dlouho pamatovali.

A uvidíte, v konečném důsledku budou pro českou justici mnohem přijatelnějšími zločinci, nežli útok na SOUČASNOU pitoreskní napodobeninu Mariánského sloupu :

tydenikpolicie.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 17:21
USA - ohrožení svobody pravdy, výzkumu a projevu

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 17:31
Nikdo vám nemůže dát tolik, co my vám můžeme slíbit !
seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 19:29
Žán Valžán za to dostal galeje ? O.

lnenicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754110
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-07 20:09
Tak mě napadlo právě,
kdo připraví muže na to, jak nenaletět zlatokopce, krávě.
J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-08 09:56
Zajímavý... Altner, který spor vybojoval, nedostane nic, notář, který jen poskytoval konzultace, 17 milionů ???
Není to hodně divný ?? Až smrdutý ??

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-08 16:23
DALŠÍ VDĚČNÝ ÚČASTNÍK ...

Nahlásil dnes bombu na Míčánkách, celý areál hned poté vyklizen...

Vděčnost obyvatel za spravedlivou justici nebere zjevně konce...

ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-08 19:21
Z Mičánek bylo evakuováno 1 000 lidí ?

Pro Kristovy rány živé a otevřené, copak tam těch 1000 lidiček tvoří? Tolik tam nebylo ani vojáků původem. O.
______________

Aspoň vidíš, kolik těch flákačů tam živíme. Tohle byl pro ně aspoň užitečný tělocvik...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:46
Hudcová se asi přestěhovala...

Zajímavé. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:46
Havlíček: Justice by mohla zrychlit díky „mladým“ sedmdesátníkům i létajícím soudcům

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:48
Zajímavé... Kdo jím prošel, všichni - unisono - mluví o "špatném soudním systému"...
Jenom Michviprdi a vláda mají "nezávislou, demokratickou justici..."
_____________

Cesta na úplné dno je snadná. A to i vinou špatného soudního systému

reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:48
Vězeň recenzuje knihu Tomáše Řepky: uplácení dozorců kartičkami s podpisem je alarmující

reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:49
Ústavní soud odmítl stížnost proti vymazání jmen z databáze jednání. Označil ji za nepřípustnou

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:50
‚Novodobé gestapo‘ míří po 37 letech opět k soudu. Komunistická justice z ženy udělala případ pro psychiatry :

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-10 13:59
Pavel Zeman se už o svůj post obávat nemusí. Pro Babiše a Benešovou je mužem na svém místě

www.forum24.cz/.../
________________

Jestli mě na téhle zprávě něco šokuje, tak bezesporu skutečnost, že toho, že NSZ Zeman je bezcenný a submisivní kašpar dobrý akorát tak do počtu, si velectěné Šafrovo médium všimlo až teď...
Doteď ho bezesporu vydávalo za vzor samostatnosti a nezávislosti justice... Blbeček.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-20 16:40
A děkovačka po americku :

USA - pripad Epstein.

blesk.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.