Novináři - vítejte !!

Není nad otevřenou, demokratickou a k veřejnosti vstřícnou justici - a nad objektivní, nezkreslené informace o ní... Případně celou reportáž.

Jen je občas trochu problém - ji ve zdraví natočit... 

 

 Každé povolání má svá rizika. 

Nevím, proč se naši novináři plahočí kamsi do rizikových oblastí, plných občanských i jiných válek, Sýrie, Libanonu, Afghánistánu, a co já vím, kam ještě - aby natočili nějakou adrenalinovou reportáž - když daleko lepší příležitosti mají přímo pod nosem - a to na každém okresním soudě, na každém OSZ, případně i policejní stanici... 

Oznámení o natáčení reportáže na soudě v České Lípě vyvolalo neskonalé nadšení tamního vedení soudu : Konečně se o nás dozví svět !! Alespoň ten justiční... 

 

 

Paní Šmakalová zjevně netuší, že soud není její soukromý podnik, kde si může rozhodovat jak chce, včetně toho, koho do podniku pustí a koho ne, případně co mu bude dovoleno během návštěvy dělat. 

Považoval jsem za nutné ji na to upozornit : 

_________________

_________________

OS v ČL – Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

   místopředsedkyně soudu

                                                                                                                                                    St 2/2020

 Paní Šmakalová,

Nesmírně oceňuji Váš otevřený přístup k veřejnosti, kterou v tomto případě representujeme my (stránky K 213 čte denně cca 10 tisíc čtenářů, především z řad justice a policie, případně ústředních orgánů) a k jejímu právu na informace, jež jsme jim chtěli zprostředkovat, kdy Vaší jedinou reakcí na žádost o rozhovor je odpověď: „ Vykáže Vás justiční stráž“.

A také oceňuji skutečnost,  že alespoň pokud jde o Vaše místo, jste schopná odpovídat prakticky okamžitě.

Váš dopis z dnešního dne ohledně zákazu natáčení v budově soudu chápu jako výraz Vaší nekompetence a Vašeho osobního strachu o vlastní místo, na kterém, podle dosud zdokumentovaného,  zjevně nemáte co pohledávat a které nezvládáte především po profesní a odborné stránce, jak o tom poskytujete četné důkazy prakticky při každé příležitosti, která se naskytne.

Současně vidím, že jste – kromě místopředsedkyně soudu – i jakási soudní vědma, která už dopředu ví, jak se budeme na soudě chovat a co budeme dělat.

Můžete mi, prosím, poslat odkaz na jediné námi natočené video, kde hovoříme s jakýmkoliv ze soudních nebo justičních funkcionářů a – jak Vy říkáte – „nejsme schopni zachovat elementární prvky slušnosti?“

Mně takové video není dodnes známo a mám za to, že jsme nikdy žádné takové nenatočili. Pokud jste ho přesto viděla, je možné, že máte vidiny nebo slyšiny a Váš případ je vážnější než jsme si dokázali představit a vyžaduje neprodlené řešení, především lékařské.

Rozhodnutí nastrčit za sebe chudáka z justiční stráže, aby si vypil odpovědnost, kterou nesete Vy a předseda soudu a za kterou jste také placeni, je ubohým výrazem zbabělosti osobnostně malého člověka, nevhodného pro JAKOUKOLIV  řídící funkci.  

Povinnost státních orgánů poskytovat přiměřeně informace o své činnosti, zvláště, pokud je to činnost zjevně podivná a vymykající se zákonným standardům, je přímo zakotvena jak Ústavou, tak i Listinou základních práv a svobod a je to přirozený projev, ba symptom a pilíř demokracie. Ba dokonce její prazáklad.  Veřejnost má právo vědět a kontrolovat, jak státní orgány vypadají, jak se chovají a především – jak zachovávají zákony a vykonávají své poslání.

Jsem rád, že, mj., i tímto dopisem poskytujete jasný důkaz o tom, že současná justice je s demokracií zcela neslučitelná a reprezentuje prakticky výhradně reliktní model estébácké diktatury.

Vaše chování  je symptomem chování organizovaného zločince, přistiženého při činu, který se snaží zahladit a zamaskovat stopy tak, aby se  o nich veřejnost nedozvěděla.

Svoboda slova je – jako další základní pilíř demokracie -  zaručena Ústavou, stejně jako právo na kritiku VŠECH  státních orgánů, zejména pokud se vymykají jakékoliv kontrole orgánů tím pověřených – zde zejména MSp.

Budova soudu je budovou STÁTNÍ, VEŘEJNOU, hrazenou z peněz daňových poplatníků, nikoliv Vaší, soukromou, kde si můžete rozhodovat, jak se Vám zlíbí, a také budovou, na kterou se svoboda slova bezesporu vztahuje a kohokoliv z ní lze vykázat teprve tehdy, když se tam daná osoba chová buď agresivně nebo nepřístojně (je opilá, nevhodně oblečená, případně nahá zcela, fyzicky napadá návštěvníky soudu, apod.), což rozhodně není pořizování záznamu, ať už audio, či video.

Na to má ve veřejné, státní budově, navíc v pracovní době, KAŽDÝ PLNÉ PRÁVO, natož pak registrovaný novinář.

Máte pravdu, že v soudní budově je třeba zachovávat klid a pořádek – a mám za to, že právě tento Váš dopis je jasným pokusem tento klid a pořádek narušovat.

Konec konců – když Vám tak vadí natáčení v soudní budově – my na něm ani nemusíme trvat. My to – s Vámi, nebo s předsedou soudu, případně se soudkyní Lehmannovou – můžeme natočit i kdykoliv jinde, třeba před soudem, na nádraží, na náměstí – kdekoliv si budete přát, kde se budete cítit lépe a sebejistě, ovšem měl jsem za to, že prostředí vašich kanceláří vám poskytuje dostatečné zázemí pro podobné rozhovory.

Takže – volba (místa i času) je na Vás. Už jsem Vám to napsal.

Současně důrazně upozorňuji, že zakázat nahrávání v soudní budově nám nemůžete nejen Vy, ale dokonce ani Ústavní soud ne.

Mohl by to učinit leda parlament změnou zákona – to bych ovšem rád viděl, kdo by takovou změnu navrhnul a zejména prosadil a  schválil.

Jakékoliv pokusy nás bezdůvodně vykázat ze soudní budovy (předesílám, že zcela jistě nebudeme ani opilí, ani nevhodně oblečení, nebudeme ani zvracet, ani fetovat, ani se chovat hlučně – a budu rád, když totéž zajistíte u příslušných soudních osob) budeme nutně považovat za výtržnictví, tedy za bezdůvodné napadení na veřejnosti, a to se všemi důsledky pro toho, kdo se toho dopustí – a se zvláštními důsledky pak pro toho, kdo k tomu dal rozkaz, nebo to zorganizoval.

Těším se na Váš - jistě fundovaný a profesně vyspělý - rozhovor, podepřený jasnými, pádnými, srozumitelnými a profesně zdatnými argumenty.

Prosím, seznamte s tímto dopisem rovněž Justiční stráž a všechny zaměstnance soudu, kteří by s námi mohli přijít do kontaktu.

Ve čtvrtek na viděnou.

S pozdravem                                                                                             Za o.s. SPRAVEDLNOST

                                                                                                                                Ing. Jiří Fiala 

_________________

 

_________________

Protože dopis Šmakalové lze posoudit jako oznámení o přípravě porušování zákona a páchání masové trestné činnosti zaměstnanci a pracovníky soudu, obrátil jsem se na nadřízený soud se žádostí o zajištění bezpečnosti a osobní ochrany návštěvníkům soudu. 

 _________________

KS v Ústí – pí JUDr. Lenka Ceplová

Předsedkyně KS

Žádost o zajištění zákonnosti a bezpečnosti návštěvníků  

v budově soudu v České Lípě

Vážená paní předsedkyně soudu,

               Dávám Vám na vědomí dopis místopředsedkyně soudu v ČL Mgr. Ivany Šmakalové, ve kterém předesílá hromadné porušování zákona ze strany pracovníků soudu a justiční stráže při avizovaném natáčení pro náš videokanál ve čtvrtek, dne 13.8.

               Současně Vám dávám na vědomí svůj dopis, který jsem jí v reakci na jí avizované porušování zákona odeslal.

               Žádám Vás, jako předsedkyni nadřízeného soudu, abyste v budově soudu v ČL zajistila zákonnost a pořádek, a to zdaleka nejen při natáčení 13.8., ale i kdykoliv jindy.

               A pokud to nepůjde jinak, i svou osobní účastí. Ostatně, mám za to, že k natáčeným tématům máte i sama co říci.

               S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                             Redaktor w-stránek k213.cz

 

Příl.           - Dopis Šmakalové z dnešního dne (11.8.) – a odpověď na něj (rovněž 11.8.)

_________________

_________________

 A protože zajištění zákonnosti má v popisu práce OSZ, obrátil jsem se rovněž na něj. Přičemž mě příjemně překvapil již slogan, který má na svých w-stránkách státní zastupitelství hned na prvním, a velmi viditelném místě : 

V souladu se zákonem, nezávisle, nestranně a efektivně chráníme veřejný zájem.

Přiznám se, že při znalosti jejich současných výstupů mě ani nenapadlo, že by byli takové ušlechtilosti schopni, ale když to tak veřejně inzerují - proč se na to neodvolat, že ??? 

__________________

OSZ v ČL – vedoucí státní zástupce

 

Žádost o zajištění zákonnosti a bezpečnosti návštěvníků  

v budově soudu v České Lípě

 

Vážený pane vedoucí okresní státní zástupce,

               místopředsedkyně soudu v ČL Mgr. Ing. Ivana Šmakalová avizovala svým dopisem z dnešního dne, č.j. St 2/2020 (viz příloha), hromadné porušování zákona v budově soudu při natáčení reportáže dne 13.8. 2020.

               Žádám Vás proto, abyste – v souladu s citátem, shora uvedeným, převzatým ze stránek státního zastupitelství, kde je uveden coby úvodní presentační titul - nezávisle, nestranně a efektivně ochránil zájem veřejnosti na objektivních a nestranných informacích, kterým chce tímto porušováním zákona místopředsedkyně soudu Šmakalová zabránit.

               Přikládám Vám její dopis z dnešního dne a odpověď na něj a žádám Vás, abyste zajistil naši bezpečnost, stejně jako dodržování zákona v budově soudu, a to nejen po celou dobu naší návštěvy, ale i kdykoliv jindy.

               Protože místopředsedkyně soudu avizovala, že do porušování zákona hodlá zapojit širší okruh osob – státních zaměstnanců, a tedy hodlá v této organizaci porušování práv pokračovat, dávám Vám na zvážení, zda zde není na místě vazební důvod z titulu zabránění pokračování v trestné činnosti, případně jejího dokončení, a to za pomoci organizované skupiny soudních i jiných osob.

Dávám Vám na vědomí dopis Šmakalové, ve kterém předesílá hromadné porušování zákona ze strany pracovníků soudu a justiční stráže při avizovaném natáčení pro náš videokanál ve čtvrtek, dne 13.8.

               Současně Vám dávám na vědomí svůj dopis, který jsem jí v reakci na jí avizované porušování zákona odeslal.

               S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                             Redaktor w-stránek k213.cz

___________________

___________________

 

 

 

 Á propós : Napadá mě, že pí Šmakalová právě prokázala, jak usilovnou čtenářkou našich stránek a sledovatelkou našich videí je. 

Neměli bychom jí, jako poděkování, vzít aspoň firemní tričko ??? 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-11 17:27
Skvěle uchopeno,
ale dárky nejsou namístě.
Spíše pár šlehů bejkovcem na náměstí.
Zdá se mi, že v ČL jsi ještě neřádil, takže Tě mistní zločinci značně podcenili.
Nabídku fyzického útoku na pokojného občana
bych ale v klidu neskousl ani já.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-11 19:58
Paní je zralá na test jako ta v Plzni. O.
____________
Bezesporu. Velice by jí to prospělo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-11 20:37
Za 30 roků od revoluce je na místě podobný postup jako u soudců v německu kde propustili
soudce východoněmecké a nahradili je západními soudci... KUl.
____________
Denně poskytují tisíce důkazů o tom, že sami nikdy lepší nebudou, že nejsou žádné reformy sami schopni, natož změny chování, natož změny myšlení - a že jediným reálným řešením je - je rychle vyházet, jednoho po druhým.
Takových lemplů seberete v každé hospodě dvacet do tuctu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-11 20:38
Havlíček má máslo na hlavě,
srazila se lokomotiva s nákladním vlakem na nádraží v Jihlavě.
A co bude zítra?
To nám poví třeba sám ministr vnitra.
nebo jeho choť z ODS,
takový bordel tu nikdy nebyl jako je dnes.
ANO.

J.K.
www.forum24.cz/.../

www.youtube.com/watch?v=MPUy7KwYfaU
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-11 20:47
Senát si založil novou cestovní kancelář a za VAše daně pořádá bezplatné zájezdy pro vyvolené...

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-12 13:56
Když chybí otec ... Je to trauma na celý život. Pro holčičky obzvláště ...

_________

Novinářky Lucie Jandová a Dana Kaplanová podobné příběhy sepsaly do knihy První muž, který mě zradil, byl můj otec. Zařadily do ní osudy deseti dospělých žen v různých životních etapách. Spojuje je jediné: stále hledají důvod, proč od nich jejich milovaný táta odešel, přestal se o ně zajímat nebo hledal výmluvy, proč „na ně právě nemá čas“.

Nenaplněnou lásku, již měly dostat téměř automaticky jako malé holčičky, velká část z nich marně hledá dodnes. Psychologové ve svých komentářích k jednotlivým příběhům vysvětlují, že ženy pak nedokážou navazovat fungující partnerské vztahy, protože i v nich chtějí být ty dívenky, které svou pokorou a oddaností prosí o zájem, něhu. Ztraceného „tátu“ hledají stále dokola, často marně.
____________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-12 17:46
Zejtra přeji v Český pípě úspěch. Snad si otec zajistí dostatek příznivců ? O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-12 17:46
Dej krávě do držky ... O.

Ona se ti začne mstít...

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-12 19:10
Zejtra vkročí osvěta na soud v České lípě :

Staré struktůry se budou točit jako korouhvička. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-12 19:13
budoucí šéfka Městského soudu v Praze Jaroslava Pokorná

ceska-justice.cz/.../...
___________
Zapomněla dodat : 4 soudy - se čtyřnásobným množstvím zaměstnanců...
0 # Jaroslav 2020-09-09 19:28
Zajímavé jak všichni zaměstnanci soudu jsou na obědě a po té mají dovolenou. Asi není nad to být státním zaměstnancem. Za peníze nás, co platíme daně. Dle soudu se ale můžete nechat zaměstnat, aby jste neměli čas na děti a mohli více platit výživné.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.