Simon : Šikanista k ESLP ??

Soudce NS Pavel Simon je (prý) vhodným kandidátem na post českého soudce u ESLP. Opravdu ? 

 

Nejvyšší soud je znám - podobně jako Ústavní - tím, že i při ruletě máte větší šanci na úspěch, než tady. A to nezávisle na tom, co dovolání popisuje, nakolik je právně a fakticky podloženo, podle čehož by se dalo - ve skutečném právním státě - poměrně hodnověrně odhadnout jeho naději na úspěch. 

Vzhledem k současnému stavu justice - a množství evidentních zmetků, jež denně produkuje - se domnívám, že reálný odhad vskutku odůvodněných a opodstatněných dovolání je někde mezi 60-70%. Ve skutečnosti jich uspějí procenta čtyři. 

To je nepoměr, co ?? 

A - proč ?? 

No, protože pro všechny je mnohem jednodušší si navzájem potvrzovat, jak jsou všichni geniální, než se vzájemně shazovat - což úspěšné dovolání vždycky je - a obvykle pak znamená proces znovu na start, s vysokou pravděpodobností náhrady škod dříve odsouzeným, jež v trestních, nebo i civilních kauzách mohou být nemalé, zejména pokud mezitím např. proběhla exekuce - protože, přece návrhy na odklad právní moci do rozhodnutí dovolacího soudu - tak těm vyhovujem jen pro presidentskou kancelář, nikoliv pro běžné smrtelníky, u těch pěkně počkáme, až se rozsudek vykoná - a pak jen konstatujeme, že už se stejně nedá nic dělat - čímž je dovolání "vyřízeno". 

 A pak se holt stává, že - pokud vzácně - doputuje případ až k ESLP - tak tam jen kroutí hlavou, jak to mohlo všemi stupni u nás projít. Ergo - v praxi to znamená, že jsou ty soudy právně bezcenné a jen od sebe navzájem opisují. 

Takže standardní průběh dovolání je ten, že vůči zjevně nespravedlivému rozsudku nejprve pracně seženete advokáta, toho zaplatíte - nemusí to být málo, ale s 10 tisíci a více počítejte skoro vždy - pak zaplatíte "soudní poplatek" - ten je 14 tisíc - a pak Vám přijde kratičké vyjádření včetně jednoho bezcenného odstavečku, jenž je ale podstatou věci - že se dovolání pro nepřípustnost odmítá, a basta fidli. A jestli přípustné je, nebo ne - rozhoduje jenom ten senát. Nemusí nic vysvětlovat, taky obvykle nevysvětluje, i kdyby "vysvětlil" - a Vám se to nezdálo, tak holt máte jiný právní názor, oni taky, platí ten jejich - a běžte si stěžovat na nákladní nádraží. Nebo - na vechtrovnu. 

Čili - v průměru za 20 tisíc si u jedné věci koupíte jeden bezcenný odstaveček o nepřípustnosti dovolání + pocit, že jste udělali, co jste mohli, abyste napomohli právu. 

A také pocit - že se u nás právními cestami nikam nedostanete. A buďto si necháte zvůli líbit - anebo : Můžete přece emigrovat, že ? 

 

Tentokrát to ale dovolací senát opravdu přehnal - protože se mu stala ta nemilá, a pro něj asi neobvyklá věc - že měl totiž dovolání již jednou v rukou, pak ho vrátil - kvůli placení SOP - a když se po více jak půl roce všechno vyřídilo - a poplatek byl zaplacen - tak se m případ zase vrátil - a tentýž senát prohlásil, že dovolání je zjevně nepřípustné. Protože prý postrádá důvody přípustnosti. Jasně vysvětlené. Ač tam byly uvedeny všechny. 

No, a protože totéž mohl tentýž senát konstatovat již před půl rokem - a ušetřit dvěma soudů a podateli nemálo práce a, samozřejmě, i nákladů - napadlo mě, co se asi normálně neděje - chtít po nich vyčíslit a nahradit škodu, způsobenou zjevně nesprávným úředním postupem - tedy naprostou ignorancí prosté selské logiky, kdy se napřed podívám, jestli má něco smysl, a pak to teprve začnu vyřizovat. 

Za takovou "práci" by je všude jinde vyhodili - naše justice ovšem náklady počítat nemusí, ta na ně přece má. Tedy - pokud jde o soudce. 

Pokud jde o Vás, a zvláště, když chcete po nich odškodné - tak to nemají ani vindru. To by si mnozí radši nechali koleno vrtat - ovšem ne svoje, pokud možno. 

A protože shodou okolností u tohoto skvělého a zaznamenáníhodného rozhodnutí byl Pavel Simon, jinak též náš kandidát do ESLP, stojí za to se podívat, výsledky jaké práce stačí, resp. jsou dost dobré k tomu, aby někoho doporučovala a navrhovala naše justiční mafie do ESLP. Tak - aby propříště ztratilo již zcela smysl se tam obracet. 

Podívejme se na jeho jediné - poslední - rozhodnutí. A - shodou okolností - právě v mé věci : 

 

__________________________

 

___________________________

 

 

_______________________

_______________________

 Předsedovi Nejvyššího soudu ČR

 

JUDr. Petru Angyalossy, Ph.D.

                                            STÍŽNOST A OZNÁMENÍ O ZPŮSOBENÉ ŠKODĚ

Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu,

               Podávám Vám stížnost – a současně oznamuji způsobenou a zaviněnou škodu – v souvislosti s případem dovolání č.j. 30 Cdo 2848/2020-337 a jeho usnesením ze dne 29.10. 2020, podepsaného JUDr. Pavlem Simonem.

               V usnesení se sděluje, že dovolání bylo odmítnuto, protože nesplňovalo definovaný předpoklad o přípustnosti dovolání, přičemž dovolatel sám je povinen uvést, který ze zákonných předpokladů přípustnosti dovolání považuje za splněný. 

               Celé usnesení představuje dvě stránky textu, z nichž věc řešící a podstatný je de facto jediný odstavec, tedy práce na 5 minut. K tomu ještě nutno zdůraznit, že posuzovaná skutečnost, tedy to, jestli zákonný předpoklad byl uveden dostatečně nebo ne (přičemž nějak zjevně uveden byl), je ryze subjektivním názorem soudce, protože žádné další zdůvodnění, co by bylo lze považovat za dostatečné a co nikoliv, usnesení neobsahuje.

               Přitom : Nejvyššímu soudu bylo toto dovolání předloženo již 2. března t.r. (podáno bylo 22. ledna, takže více než měsíční průtahy jdou za soudem pro Prahu 7).  Od 2.3. t.r. měl tedy Váš soud prokazatelně toto dovolání k dispozici.

30. 3. vydal soudce Mgr. Jiří Němec usnesení, ve kterém vyzývá k zaplacení soudního poplatku z dovolání (14.000,- Kč). Následně jsem požádal o prominutí tohoto poplatku, neboť splňuji podmínky pro osvobození od soudních poplatků (10.4.).

               Nejvyšší soud poté vrátil spis Obvodnímu soudu pro Prahu 7 – a ten vyzval k doložení podkladů pro rozhodnutí o osvobození od SOP – a dále probíhal tento proces vyřizování osvobození od SOP, a to až do 31. srpna 2020, kdy bylo osvobození od SOP přiznáno ve výši 90%.

K tomu je nutno doplnit, že OS P – 7 nejprve vydal zcela opačné rozhodnutí – a soudkyně Kaňáková, protože se mnou cítí osobně ponížena a osobně mne nenávidí (konečně, podávala na mě i neúspěšné trestní oznámení), vyplácala obrovskou energii celého civilního oddělení soudu (viz její usnesení, kde podrobně popisuje, co všechno prověřovala – což je práce pro tým lidí na zhruba 14 dní) – aby nakonec zjistila to, co bylo tvrzeno už na začátku a doloženo patřičnými doklady.

               Následně byl soudní poplatek ve zredukované výši (1.400,- Kč) zaplacen – a spis znovu postoupen NS ČR – k vydání rozhodnutí o dovolání, zmíněného na začátku (Usnesení ze dne 29.10. 2020).

Podstatou věci, se kterou se na Vás obracím, je to, že váš soud měl spis k dispozici již od března t.r. – a usnesení, jež nakonec vydal, je tak jednoduché, až primitivní, že na ně stačilo pět minut vstupního přijetí a překontrolování.

Jestliže měl soudce – JUDr. Pavel Simon – za to, že dovolání nesplňuje zákonné předpoklady o přípustnosti, měl to jasně sdělit již 2. března – a ušetřit tak zhruba půlroční práci soudů pro Prahu 7 a Městského soudu v Praze, přičemž, pokud bych spočetl náklady na tuto naprosto zbytečnou práci – několika soudců a pomocného personálu soudu – tak se dostanu v řádu do stovek tisíc korun (3 soudkyně odvolacího senátu + jedna soudkyně 1. stupně + 14-ti denní, naprosto zbytečná práce celého civilního úseku soudu).

K tomu nutno přičíst zcela zbytečnou práci mou a pověřeného právníka, kterou – oceněno běžnými cenami – lze ohodnotit také několika desítkami tisíc korun.

               Ptám se : Jak je možné, že vaši soudci takto hrubě pohrdají prací ostatních, naprosto nesmyslně zatěžují soudy nižších stupňů úplně zbytečnými banalitami, jestliže předem ví, že dovolání je stejně nepřípustné ??

               Víte, jak se tomuto jednání ve slušném světě říká ??

To je tzv. „chytráctví“, samozřejmě na cizí účet. V jiných prostředích – např. na vojně – se mu říká šikana a je závažným trestným činem. Tedy nechat někoho něco dělat, tady dokonce v rozsahu půl roku práce, snižovat jeho důstojnost a čekat, až to všechno pracně vyběhá a vypracuje -  a pak se mu vesele vysmát, že stejně jste předem věděli, že mu to hodíte do koše, resp. na hlavu.

               Žádám po Vás, abyste toto „chytráctví“ na Vašem soudě vyšetřil, v tomto konkrétním případě také vyčíslil – a předepsal ho všem třem soudcům – tedy Pavlu Simonovi, Jiřímu Němci a Davidu Vláčilovi - jako škodu, úmyslně způsobenou při výkonu státní moci, k úhradě, a to v plné výši. Podklady za sebe a svého právního zástupce Vám dodám, za soud pro Prahu 7 a MS v Praze si je vyžádejte sám od nich – nebo, chcete-li, spočtu je rovněž, na základě veřejně dostupných informací o platech soudců a ceny provozu soudu, účtovaných při jiných příležitostech (např. při odpovědích na žádosti o poskytnutí informací podle Zák. č. 106/99 Sb., kdy soudy často požadují – aby se žadatelů zbavily – částky v řádech desítek tisíc korun za několik minut práce).

Úmyslně způsobené proto, že měli dovolání k dispozici od 2. března, takže o jeho – údajné – nepřípustnosti museli vědět od tehdy, a přesto nechali řadu lidí pracovat dalšího půl roku, aby se jim potom všem vysmáli – a řekli, že to všechno dělali pro srandu králíkům, což oni věděli už od března.

Mrazí mě při pomyšlení, že za tenhle nesmysl, jediný odstaveček textu, práci i pro podprůměrného intelektuála na 5 minut – by někdo zaplatil 14 tisíc soudního poplatku + běžnou tržní sazbu advokátovi.

Tomu se zase říká lichva či spekulace, neboli mnohonásobně předražování vcelku jinak bezcenných služeb či zboží, na které má dotyčný monopol, takže je nelze pořídit jinde, ač jinde by stály sotva nepatrný zlomek původně účtovaného. 

Ale i když pominu způsobenou (hmotnou) škodu, co rozhodně pominout nelze a je to ještě mnohem závažnější – tak to je morální úroveň soudců Vašeho soudu, protože stačí si uvědomit, proč byly soudy zřízeny (tedy k ochraně práva před zvůlí), aby vynikla jejich zvrhlost a ubohost jako nadutých drzých spratků s absencí stupnice hodnot,  s naprostým pohrdáním k práci ostatních a  všemi dalšími hodnotami, vyjma jich samotných.

Takoví lidé nejen že nemají ne Nejvyšším soudu co pohledávat, ale – troufám si tvrdit – takoví lidé vůbec neměli být vzděláváni v oblasti práva, protože k němu nemají ani základní mravní předpoklady a především vrozené buňky. Tedy základní smysl pro obecně chápanou lidskou spravedlnost.

Na stránkách Vašeho soudu jsem se dočetl, že v kandidatuře na doplnění ESLP za ČR uspěl – mimo jiné – Pavel Simon. Tedy autor tohoto zde uváděného usnesení a předseda senátu, který ho vydal.

Věřím, že neuspěl proto, že by byl nejhorší z vašich soudců.

A jestliže takhle vypadá ten nejlepší, pak se právem bojím domyslet, jak vypadá soudce průměrný, natož podprůměrný.

Člověk, který takto okatě může pohrdat právy a prací ostatních, pokud by nás měl zastupovat v ESLP, představuje otevřené nebezpečí pro občany této země, ale i všechny další, kdo by se v budoucnu mohli k ESLP kdy dostat, a to nejen v roli stěžovatelů na nespravedlivé rozsudky.

Nejvyšší soud / Kandidáti na soudce ESLP? Uspěli Pavel Simon, Kateřina Šimáčková a Tomáš Langášek (nsoud.cz)

Věřím, že náhrada způsobených škod soudci tohoto senátu by mohla být prvním krůčkem na cestě k jejich nápravě a uvědomění si ceny práce ostatních, i rozsahu jimi samými způsobených škod, a to nejen materiálních, ale především mravních, protože jestliže takhle vypadají soudci Nejvyššího soudu, jak potom mají vypadat ti ostatní.

S pozdravem

                                                  Ing. Jiří Fiala, dovolatel  

                                                                                                                                                                                     

______________________

______________________

 

Tak - to máme Simona. O Šimáčkové jsme tu již hovořili - ta má na svědomí mou ústavní stížnost v trestní věci pohrdání soudem, kterou zamítla - a tak potvrdila, že sedět pět měsíců nepodmíněně za dotaz na soudce, jestli se nezbláznil - je podle ní výrazem šíře demokracie a vysoké úrovně lidských práv v ní. Alespoň v té naší, estébácké. 

 

Já myslím, že naše skvělá justiční mafie dělá vše pro to, aby i ESLP definitivně zmizel jako poslední revizní možnost - a stal se z něj poslušný přikyvovač přisluhovač justičních mafiánů - jako jsou soudy u nás. 

Zbytečné potom jich mít tolik. Stačí na každém okrese jeden, odvolání stejně k ničemu nejsou - jen "výraz kverulantství". A s tím už si poradíme... 

Na zamáznutí spravedlnosti přece stačí každý běžný estébák už v prvním stupni... 

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/2250-us-nasel-sve-misto-pri-ochrane-soudcu

 

 00 (k213.cz)

 

 

__________________________

__________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-25 22:51
Jsou Vánoce bez táty opravdu skvělé ???

siander.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761514
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 15:41
sheep county :

Dnes v rozhlase byla zpráva o nějaké, myslím australské soudkyni která při jednání usnula,
tak byla odvolána. Zní to jako ranní scifi, obzvláště pro národ vedený becherovkou.

Tož ovečky, nechte si vše líbit a volte opět za koblížek. K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 15:48
Obětaví versus zpupní, bezmocní versus neschopní : (Potkávám to denně) :

Ukrajina v  srdci Evropy: směřuje Česko ke kolapsu státnosti?

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 15:52
Švaňhal : Podmínka 3 roky na 4 :

Dobrý den,

informuji Vás, že bývalý předseda soudu Roman Švaňhal, byl dle mých informací dne 25.11.2020, uznán vinným a odsouzen k 3 rokům OS - PO 4 roky.

proti rozhodnutí bylo již podáno odvolání

viz
infosoud.justice.cz/.../...

a viz
ceska-justice.cz/.../...

O věci Vás informuji proto, že ač nemám žádného osobního sporu s panem Š, který mi ani jednou nezkoušel uniknout z otázek podle paragrafu 106 a věcně a přímo na ně vždy slušně odpověděl jak zákon vyžaduje, a to v rekordních termínech do týdne (tedy naprostá výjimka v celé ČR) tak objednaná média za pomoci policie ve Žďáře nad Sázavou a státního zastupitelství a soudkyně Moučkové, kdy tento skutek vznikl již za jeho předsednictví a o věci věděl a nijak do ní nezasáhl pomluvila veřejně opět naschvál poškozeného a jeho rodinu, a to tak, že dokonce ještě předtím, než se o výsledku jednání dozvědeli účastníci řízení (tedy tento článek musel prokazatelně vzniknout na objednávku žďárské justiční mafie ještě před tímto jednáním s cílem pomluvit poškozeného v sexuální oblasti a zcela tak zničit jeho doposud vynikajíci pověst naschvál aby ublížili především jeho malým dětem a ženě, ač tedy trpí tito policajti zjevně deviací a jsou nebezpeční jak sobě tak svému okolí), aby se tak pomstila za debakl nezákonného 5 ti letého trestního stíhání (kdy dodnes nebylo ani nijak ověřeno jestli se skutek vůbec stal a jestli se vůbec stát mohl z důvodu nepravdivých údajů v ohledání místa činu, kdy ani neměl toli slušnosti obžaloby poškozeného zprostit), kdy ten pisálek ani nemá tu slušnost uvést jméno soudkyně ani státního zástupce, ale sprostě bez povolení uvedl naschvál na objednávku jméno poškozeného tímto trestním stíháním a napsal článek vynechávaje fakta tak aby vyzněl že snad byl poškozený odsouzen za nějaké deviantní chování ač opak je pravdou neboť soudní řízení skončilo bez toho, aby se justice přiznala k tomu co říká poškozený od samého počátku že je nevinen a že je to celé neproveditelná kravina (resp nebyl naschvál zbaven nesmyslnéého obvinění kdy ale dávno předtím podal na tuto soudkyni trestní oznámení pro lhaní do odůvodnění svého předešlého rozhodnutí, kdy soudkyně Moučková vložila do úst absolutně klíčové svědkyně slova opačná než tato řekla a touto lží poté odůvodňovala články jakéhosi řetězce nepřímých důkazů a dokonce zamlčela nejeden provedený přímý důkaz neviny....), tento má tedy jako osoba poškozená nárok na plné soukromí a ochranu osobních údajů (trestný čin dle 180 Neoprávné nakládání s osobními údaji dětí mladších 15ti let, kdy tento její útok proti dětem trvá i po podání prvého trestního oznámení již v roce 2018!!!! kdy jej spáchala proti dalšímu dítěti), kteří spáchali prokazatelně trestný čin Nadržování a zločin Zneužití pravomocí úřední osoby a to z důvodu nadržování Herrové pro křivý znalecký posudek, kdy byly na pokyn OOP v Havlíčkově Brodě zahájeny dne 8.6.2017 zahájeny úkony trestního řízení na podkladě oznámení ze dne 10.5.2017 od poškozeného trestným činem HERROVÁ NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDEK, kdy poté Žďárská policie nevystavila, v rozporu se zákonem a svojí služební povinností, poškozenému na jeho žádost opis usnesení o zahájení jejího trestního stíhání a celé měsíce vůbec nic naschvál nevyšetřovala, dokonce informovala naschvál soudkyni Moučkovou, aby tato mohla zasáhnout i do výslechu Herrové před soudem v postavení svědka proti poškozenému kdy dokonce lhala vědoma si toho že má poškozený audionahrávku, která to prokazuje (k čemuž ale podle zákona nemělo nikdy dojít a policie měla povinnost proti tomu zasáhnout a nechat celý tento nepravdivý posudek Herrové z věci okamžitě vyčlenit k jinému řízení, což neučinila a tuto výpověď v postavení svědka nikoliv podezřelé či obviněné zneužila v tom trestním řízení Herrové pro nedůvodné odložení jejího trestného činu.. což je v rozporu se vším co zákon říká přinejmenším o podjatosti a ovlivňování svědků), a nechala dokonce Moučkovou tento nepravdivý posudek proti němu zneužít a pomluvit jej dokonce na veřejnosti s plným jménem po pěti letech (nezákonného trestního stíhání!!! což je již dnes potvrzeno, že nebylo zákonné, že se o trestný čin vůbec nejedná....), ač mu byl přiznán nárok na skrytí jeho osobních údajů o které si v rámci vyšetřování tohoto činu požádal a této žádosti bylo vyhověno, kdy tedy vznikla újma poškozenému tímto křivým znaleckým posudkem a Nadržováním obrovského rozsahu a nejen jemu, což prokázal nade vší pochybnost jednak další posudek, jednak odborné vyjádření k posudku a jednak i ústavní posudek, podepsaný hned 7-mi znalci, kdy byl tento posudek Herrové označen lékaři za nepravdivý a dokonce jej jeden znalec, s jehož názorem se tento ústavní posudek ztotožnil, označil posudek Herrové za "směšný a solidního posudku nehodný". Dále se dokonce kolegium znalců podivilo nad tím, že orgány činné v trestním řízení ještě přibírají tuto znalkyni, že se dle jejich názoru již celé roky musí napravovat to, co ona o posuzovaných nepravdivě píše, protože se neřídí všeobecně uznávanou lékařskou vědou, což ostatně ale Herrová přiznala již v roce 2017 a policisté v žďáře toto její vyjádření měli, kdy toto byl jeden ale z uvedených důkazů uvedených poškozeným (věc tedy bez prošetření a vrozporu se zákonem OOP v žďáře poté odložila a úkol zahájit trestní stíhání Herrové vůbec nesplnila, stížnost byla státním zastupitelstvím nepřezkoumatelně zamítnuta, shodně postupovalo ztotožněním se s nepřezkoumatelným rozhodnutím každé další státní zastupitelství, které je dnes již nepochybně vadné a usvědčuje pachatele, tedy orgány činné v trestním řízení ve Ždáře nad Sázavou z Nadržování Herrové (1951 rozená Stuchlíková bytem Havlíčkův Brod)), o psychické a s tím spojené finanční újmě kdy tito nesplnili úkol ochrany obětí před dalším útokem, tedy následnou újmou z prodlení, dle zákona o ochraně obětí trestných činnů, o kterou si poškozený i jménem dalších obětí požádal, ani nemluvě!

Mainstream média dlouhodobě o nedávných otevřených kauzách samotných soudců mlčí, ačkoliv veřejnost zajímá právě to a ne že nějakej Franta Novák z horní dolní dostal za 5 housek 2 roky natvrdo, ale soudce, co lže do rozsudku a justice to výjimečně i přiznala, tak může klidně soudit dál jakoby nic.

Resp občané chtějí především číst spravedlivé rozsudky a kdo a kolik dostal za ty nespravedlivé promptně zrušené.. ne jen číst, že to tak zůstane na věčné čas a nic se neděje ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 15:56
Pokud se vybira soudce CR u ESLP ve Francii jen podle jmena, pak je SI-MON jiste vhodnym kandidatem!
Z
_____________
Zatímco u Šimáčkové by si překousli jazyk, že ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 15:56
Kapitan vede valku!
Z

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 15:59
Nouzový stav je ohrožující stav :

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 16:00
Blatny sdeluje pravdu o Covidu.
(Prymula s Buresem se certi - ksefty opadnou):

Umiraji hlavne stari lide (75 - 100 let)!!!
Kvuli tomu budou mladi lide nezamestnani???
Z
Průměrný věk zemřelých covidových pacientů je 79 až 80 let.

Umírají lidé na covid, nebo s covidem? Resort po měsících zveřejnil data o úmrtnosti - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 17:12
zdechlo prase : (Free)

twitter.com/.../1331995344255791105?s=20

Jedno už to má za sebou - nakradené miliony si do hrobu nevezme - další to čeká...

Boží spravedlnost zaúřadovala. I s krátkou dodací lhůtou...

______________

twitter.com/exekutori_cr

______________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 20:00
Zatímco po Lubošovi Paterovi lidé smutní a zůstalo po něm dílo hodné ocenění, tenhle dobytek udělal mnohým radost a nezbylo po něm nic, nic dobrého, jen snad nakradený mamon. Aut.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 17:17
Ministerstvo spravedlnosti chce snižovat počty soudců, předsedové soudů nesouhlasí

ceska-justice.cz/.../...
_______________

Proč teda jmenuje pořád nový ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-26 20:03
Počty vězňů nakažených koronavirem raketově rostou

tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 08:22
Tak to dopadá, když na sebe narazí dvě špinavé stoky. Polepší si všichni. J.K.

Žalobce i vyšetřovatel korupční kauzy Stoka končí. Nástupci jasní nejsou – Forum24

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 08:25
Odlákat pozornost od vlastních problémů - jinde je to ještě horší...

novinky.cz/.../...


____________

Těžkosti jsou stejné jako v ČR při tom velkém náporu pandemie, jinak to, co píšou novinky.cz je fake, žádná vláda nekolabuje, na pomoc byla povolána vojska teritoriální obrany, krom normálních nemocnic je připraveno hodně polních nemocnic, jedna z nich je např. i na obrovském moderním Stadionu Narodowém ve Varšavě (ten je krytý a klimatizovaný, vystavěn byl na Euro ve fotbale v r. 2012). Zatím ale nebylo třeba ty polní použít. Jediným faktem však je, že zdravotní služba je přetížena, jak jsem psal.

Česká media zlovolně papouškují výmysly totální opozice, která se snaží využít pandemii k vyvolání zmatku a podněcovat obyvatelstvo proti vládě, kterou si zvolilo, aniž by ukázala návrh řešení, či klíčové osoby, které by se managementu takového řešené ujaly. Jenže co čekat od medií kliky Zeman & “Bureš” anebo od někdejší komunisty před r. 1989 budované kontrolované opozice (“havloidi”), která dávno ze svých řad vytlačila a pomluvila či v horším případě likvidovala existenčně nebo se pokoušela likvidovat ty, kdož představují opravdový odpor proti komunismu? V Polsku dnes tato někdejší “opozice” unizono vede jakýsi druh studené občanské války proti zvolené vládě ruku v ruce se všemi StBáky a komunisty – včetně Wałęsy.

A novinky.cz či údajné pravicové weby a la šafrovské forum24.cz se akorát připojují k takové akci. V omezení cestoního ruchu do Polska ze strany ČR spatřuji akorát recidivu podobného dlouhého omezení inidividuálního cestování osmdesátých let, spojené s masovou akce zasévání pomluv o polské Solidaritě, k čemuž angažovala v husákovském Československu StB 5000 svých „lidových vyprávěčů”.

Milí čtenáři, novinky.cz dohánějí svým „zpravodajstvím” o Polku dávné Rudé Právo, které podobně „informovalo” o hladových dělnících na Západě a krachující ekonomice.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 08:37
Nepomůžeme vám. Nebo možná. Skrytá kamera odhaluje, jak úřady tápou

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 10:08
"Úspěšní stratégové ODS a TOP 09..."

Myslím, že od Mináře bude brzo pokoj, protože jestli považuje za úspěšné "stratégy ODS a TOP 09", kteří přivedli - zejména druhou jmenovanou - pod hranici volitelnosti, tak brzy skončí stejně : Jako druhořadý politický odpad. Kterým také od počátku je.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 12:47
Novinka - ale správná : Poslat před kárný senát celý odvolací senát .. Všechny tři.

Mělo by se to stávat častěji.

A hlavně : Kdy za totéž půjde před kárný senát Lněnička ???
----------------------

Léta zbyečně kriminalizovali ...

Soudci tramvajačku léta zbytečně kriminalizovali, čeká je kárné řízení

novinky.cz/.../...Tady v tom článku čtu, že soudci měli jenom jinej právní názor a na tom si trvali (je to trestné versus není to trestné co se stalo) a za to dostanou kárné řízení.Když ale soudce do odůvodnění rozsudku vyloženě účelově lže, když naschvál pomlouvá skrze jím pozvané novináře obžalované v sexuální oblasti,a to i když předtím sám spáchal na dětech obžalovaného sexuálně motivovaný trestný čin, když neplní povinnosti soudce a to dokonce ani když mu to napíše doslovně vyšší soud do odůvodnění tak .....se neděje vůbec nic ... takže toto je potvrzení jak to v tomhle kocourkově chodí ve skutečnosti né za neplnění povinností ne za porušení zákona, ale pouze za právní názor (za kterej prý ale nemůžou být tíháni což papouškují kudy chodí) jsou vybraní někteří soudci kárně stíhaní ....V případě že tomu tak není, jakto že není od roku 2017 souzena Herrová za nepravdivý znalecký posudek a nepravdivou výpověď před soudem? Jakto že není stíhaná Ilona Moučková Lenka Hudcová, Juliana Žigmundová, Štefáček, Šlapák, Vavřík, Martin Černý, Zemanová, Šuta, Hajda, ..... a další, která jí v tom Nadržovala a spáchala dále i trestný čin zneužití pravomocí a pomluvy a vyzradila osobní údaje dětí neoprávněným osobám a lhala do odůvodnění svého rozhodnutí v roce 2018? Tohle všechno a mnoho dalšího bylo nahlášeno na všechna státní zastupitelství, předsedům soudu, policii, GIBs a i ministerstvo ... a neděje se těmto vůbec nic a žádné články o tom nečteme jak budou potrestáni....útoky přitom pokračují i po 4 letech od prvého .. přesto že to všichni už dávno vědí a mají služební povinnost zasáhnout ...To už můžete kárně stíhat teda i ty soudce NS jestli naopak oni nemají špatný právní názor ať to rozhodne někdo jiný teda kdo z nich půjde od válu... jak to, že nikdo nerozporuje 50km v obci jestli je to nebo není přestupek to překročit za blbou tisícovku a všem je to jasné je to transparentní ale u trestných činů, tedy kdy jde obviněným o celý život pověst a prostě úplně všechno a jedná se o naprosto brutální zásah do jejich života a práv a nesmazatelné pomluvy tak se neshodnou jednoznačně soudci ani za několik let jakej je v tom bordel a protože si to dělají jak chtějí a na nějakej trestní zákoník doslova kašlou .. to, že nikdo nesmí být stíhán jenom z doslovně vyjmenovaných zákonných důvodů a jenom výhradně podle zákona a nikdy jinak je ale uvedeno nejméně na 3 místech aby to bylo každému jasno . .tedy od ústavy až po trestní řád... právě proto, aby takovéto případy nesměli nikdy vzniknout, proto je to tam tolikrát zopakováno v zákonech ... k čemu platit daně aby tu přes 30 let se cpali soudcům a podobné pakáži aby ty zákony a ústavu úmyslně porušovali? Soudcům jako trest v kárném řízení i se státním zástupcem navrhuju uhradit veškeré náklady řízení a odškodnění ve výši 10 mega za každý započatý rok stíhání + výdaje na obhajobu + zaplacení nejméně jednoho měsíce v tv denně opakovaných zpráv o tom, že paní je nevinná a tito konkrétní pachatelé z justice porušili zákon a týrali ji úmyslně + podat návrh na změnu zákona aby to bylo takto vždy automatické .. to budete čumět jak najednou mávnutím kouzelného proutku nic takového už se nikomu nestane a jaké budou výmluvy té justice že to s tím vůbec nesouvisí, třeb se vymluví na kovid nedostatek personálu atd, atd... že jim nově plyne z jejich jednání osobní hmotná odpovědnost, kterou předtím neměli ... Ked.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 15:24
Je zajímavé kolik lidí už se připravuje na to až se republika podělá a sesype....

rozpad.cz/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 15:29
Kauzu Bečva ututlat :

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 15:30
státní orgány ČR = smějící se bestie :

Šéfové komunistického politbyra jsou vinni smrtí na hranicích. Případ byl ale odložen, podezřelí politici už nežijí

ceska-justice.cz/.../...
______________

A pročpak se asi vyšetřoval až po 30-ti letech ?? Proč ne v r. 1990, kdy skoro všichni ještě žili ?? Kdopak za to asi tak může ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 15:37
Za to, že kradli a nedrželi ani neděli, sprostil soudce všechny obžalované včetně Rittiga viny.
Jak jinak. Pro někoho bylo líp ještě než přišlo hnutí ANO. J.K.


V DPP se kradlo, že se ani neděle nedržela, řekl u soudu Kubiska. Soudce zprostil všechny obžalované včetně Rittiga – Forum24

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 16:03
Nabídka zmizení beze stopy za 100 klacků. J.K.


Otrava Bečvy: Politici věnují 100 tisíc korun za nové informace o pachateli | Blesk.cz

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-27 18:41
Šikana v Křižanově :

seznamzpravy.cz/.../...

_________

Sbor policie ČR je banda líná,
za tučný peníz ve věci se dokáže angažovat vychcánek Pepa Klíma.
100 klacků pro něj výsměch,
že v Běčvě je nebezpečná špína,
proto vypátrat viníká ho nezajímá.
Klímu nezajímá nic, jen prachy,
důvěřivě se tváří navenek.
Vím, že tohoto zlatokopa poslal tam kam patří po propuštění z vězení i jeho zdroj příjmů Jiří Kájinek.
Ta naše justice česká,
je horší jak prodejná děvka.
Kdo by nám o tom mohl řící více,
než matka justiční mafie,
ropucha, domovnice.
Odpovědi se však nedovím,
sedí na prameni justiční mafie vázána krytím justičních zločinů a k nim mlčením.
J.K.

Otevřené auto, lelkující policisté. Žena je chtěla zesměšnit, bude pykat - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 10:42
Velcí prodávat mohou, malí nesmějí...

Proč velcí prodávat mohou, a malí nesmějí. J.K.

Hobbymarkety kvůli hostu z Babišovy svatby, hypermarkety kvůli zeti Schillerové? Proč velcí prodávat mohou, a malí nesmějí – Forum24

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 10:43
Lobbista Prymula :

seznamzpravy.cz/.../...

Dopis psaný špatnou angličtinou tak může nakonec vést až k arbitráži, která by Českou republiku mohla stát miliardy. J.K.

Sólista Prymula: Dopis, o kterém nikdo nevěděl, může Česku přivodit arbitráž - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-28 13:42
3 kandidáti na post pověřeného evropského žalobce :

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.