00

To není mouka dvounulka, to jsou dva žhaví kandidáti na post českého soudce ESLP. Alespoň ti podle médií. Tedy ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. 

 Jestliže se "právnická obec" shoduje na tom, že tohle jsou ti správní a nadějní kandidáti na uvolněný post soudce ESLP, pak to vypovídá především o této obci - jejíž sama podstata celoživotní servility, zbabělosti a patolízalství doslova brání tomu, aby v ní nějaké osobnosti vyrostly. Ani právnické, natož pak lidské. 

Opisováním zdůvodnění nesmyslných rozsudků jeden od druhého, a všichni za všechny nakonec od pologramotného policejního komisaře, jenž stál na začátku trestního řízení, svůj blábol si vycucal z prstu - a následně už to nikomu z těch za to dobře placených nestálo za sebemenší přezkum, ale jen pohodlné a zbabělé opisování a "ztotožňování se", ještě žádný velikán myšlení nevyrostl. Každý vývoj totiž předpokládá konflikty střetem názorů, nutností ty svoje obhajovat a tedy být o nich skálopevně přesvědčen a také mít pro ně potřebné argumenty. Tohle se ale v naší justici už dávno neděje - a naposledy se to dělo před poslední válkou - a adepti pak vypadají podle toho. 

Jejich jedinou kvalifikací je schopnost opisovat (to, co dříve dělali placení písaři - tak dnes si - za tentýž výkon -  říkají soudci), jejich hlavní osobnostní charakteristikou je servilita a zbabělost a jejich myšlenkový zápal by se dal charakterizovat jedním nejmenovaným, leč obecně známým Jiráskovým románem z doby pobělohorské. 

Jestliže justiční adepti jsou obecně charakterizovatelní právě výše uvedenými schopnostmi a znalostmi, pak z toho logicky plyne, že - ti nejlepší z nich - jsou ve skutečnosti jen nejlepší opisovači a největší osobnostní zbabělci. 

Ano, těmto kritériím také oba výše zmínění kandidáti plně odpovídají. 

Taková charakteristika je - konec konců - i v zájmu státu, alespoň takového státu, který má justici v naprostém rozvratu, měnit ji nechce - ale také nechce, aby za to byl denně popotahován na mezinárodním foru. 

Pak je pro něj - logicky - jediným myslitelným řešením - mít i na mezinárodním fóru soudce, který s sebou žádná rizika spravedlivého rozhodování a zásadního přezkumu křivých rozsudků opravdu nenese ani náhodou. 

Zato zná dobře systém vzájemného krytí.

Takže, pokud zamítne zjevně odůvodněnou žalobu dejme tomu proti Lotyšsku, bude se samozřejmostí očekávat, že příslušný lotyšský soudce udělá totéž, až se bude rozhodovat stejné svinstvo, ovšem proti ČR. 

Výsledkem je pak jediný obří komplex naprosto zbytečných soudů, včetně toho evropského, obří justiční monstrum, kde všude sedí zhruba titíž lidé, zainteresování hlavně na tom, aby žádná zásadní žaloba proti státu neprošla, nebo nebyla označena jako důvodná, protože pak je vše v pořádku a není co řešit. 

Ti soudci by zjevně, aby to vůbec mělo mít nějaký smysl, měli být zainteresováni na tom, aby na napadeném rozsudku našli co nejvíce chyb a vad, a ne naopak - aby se jen "ztotožňovali" a opisovali - v konečném důsledku - od pologramotného policajta ze začátku řízení, nebo, v nejlepším případě, od začínajícího soudce soudu 1. stupně. 

U Kateřiny Šimáčkové lze jako jediné positivum uvést alespoň to, že už soudila. Má s tím tedy svoje zkušenosti - a ti odsouzení, resp. stěžovatelé, rovněž. Lze tedy poměrně snadno dohledat, nakolik se lidských práv v minulosti zastávala, resp. co si pod nimi představuje. 

A tady mi nezbývá, než - pro ilustraci - odkázat na svou vlastní Ústavní stížnost, kterou právě ona "řešila", a to v trestní věci tzv. "pohrdání soudem", za které jsem vyfasoval - v Kladně - 5 měsíců nepodmíněně, a ty jsem si také beze zbytku odseděl. 

Podstatou celého případu byla jediná věta, resp. dotaz na soudce (Koudelku), jestli se nezbláznil, když tvrdí, že mě chce dát do vazby proto, že si údajně nepřebírám soudní poštu a na výzvu, aby ji tedy doručil na místě, odvětil, že ve spise žádná pošta k doručení není, resp. veškerá byla doručena. 

Za TOHLE  lze u nás dostat 5 měsíců (!!!) natvrdo. 

K tomu je ještě třeba vědět, že trestní řízení, které tehdy Koudelka vedl, bylo následně zastaveno s tím, že posuzovaný skutek (jenž byl od začátku znám a nebylo o něm sebemenších pochyb - takže se nelze vymlouvat třeba na to, že až přípravné řízení prokázalo důkazy, které vedly k tomuto výroku) NENÍ TRESTNÝM ČINEM. 

Zkráceně : Stát - zastoupený justicí - si vymyslel trestní stíhání za nic a když se obviněný zeptal dotyčného soudce, jestli se nezbláznil, tak za to dostal 5 měsíců (asi proto, že jinak ho nebylo odsoudit za co). 

Logika práva, i základní principy trestního řádu jsou zde hmatatelně a viditelně popřeny již od samého začátku. 

K tomu později přistoupily další skutečnosti, znamenající okaté popření opět základních principů trestního řádu - jako např. že odvolací jednání se konalo bez účasti obžalovaného, který nebyl právně zastoupen, zato se důvodně a včas omluvil, neboť byl po operaci v pracovní neschopnosti. Odvolacímu senátu předsedala soudkyně, jejíž všechny dřívější rozsudky vůči tomuto konkrétnímu obžalovanému zrušil dovolací soud, a činila tak bez vyřízení námitky podjatosti. 

A aby toho nebylo málo, tak když odsouzený odmítnul nastoupit výkon trestu se zdůvodněním, že zaslaná výzva je zjevně nezákonná a nesplňuje základní požadavky trestního řádu (neboť nebyla vystavena zákonem předvídanou osobou, tedy soudcem), tak ho doma přepadla policie, způsobila škodu za cca 100 tisíc korun - a namísto doručení platné výzvy odvlekla odsouzeného do výkonu trestu bez právního podkladu.

Jedno okaté porušení platných zákonů vedle druhého, navíc už na první pohled zjevně nespravedlivý rozsudek s naprosto nepřiměřeným trestem. 

Člověk by řekl, že každý ústavní soudce musí zajásat nad takovým případem, právním paskvilem, protože ten zrušit - je malina - a může se nádherně předvést, jaký je mistr světa a jak dbá na zákonnost a lidská práva. 

Ne tak Šimáčková. 

Podle té šlo sice o případ výjimečný, ba ojedinělý ale - vzhledem k osobě "pachatele" - je prý docela přiměřený. Jak jeho průběh, tak i vyslovený trest. 

Pokud se vyjadřovala k osobě pachatele, měla zjevně na mysli, že pachatel byl již předtím několikrát bezdůvodně vězněn, následně ministerstvem spravedlnosti odškodňován a také že má za sebou úspěšnou žalobu právě u ESLP.

Tohle všechno Šimáčková zohlednila tím, že vyměřený trest by sice byl pro každého jiného pachatele zjevně nepřiměřený, ale v tomto případě je zcela na místě.  Viz : - koho by snad zajímalo -   I. ÚS 1486/15. 

Jinými slovy : Ta paní, která má hájit ústavnost a základní lidská práva, konstatovala - že zde máme dva právní systémy - jeden pro mě, a druhý pro všechny ostatní. A že je to tak správně. 

Pokud takováhle paní by měla nadále rozhodovat, co jsou a co nejsou lidská práva u ESLP, bylo by lepší ten soud rovnou zrušit. Protože aby sloužil jako laciné pozlátko - a humanitní zástěna - takovémuto neuvěřitelnému bordelu, to je opravdu lepší, aby neexistoval vůbec. 

 

 

Pokud jde o Pavla Zemana, tak od něj bych kandidaturu do ESLP považoval za obzvláštní drzost, už proto, že soudcem není a nikdy nesoudil. 

Takže najednou - jako - přeskočí celou soudní praxi, několik stupňů soudů - a půjde rovnou soudit k ESLP ??? A na základě vlastně - čeho ? Toho, že jediné, čím se předvedl, byl servilní úhybný manévr ve věci Babišovy dotační zpronevěry, kdy dokonce ani tehdy, když k tomu dostal naprosto jasný návod od evropských kontrolních struktur (OLAF), že ke zpronevěře a dotačnímu podvodu jednoznačně došlo a který stačilo v podstatě jen opsat do obžaloby, nebyl schopen tu obžalobu podat ? 

Jediná jeho viditelná role - je role statisty, jakéhosi tvrdého Y, dělajícího pozadí tiskovým konferencím Lenky Bradáčové, která - asi aby tam měla mužský prvek, nebo se - jako ženská - cítila bezpečněji s chlapem v zádech - si tam postavila útrpně a rozpačitě se usmívajícího Zemana jako svou neodmyslitelnou štafáž ? 

To už si tam mohla postavit i plyšového medvídka, v praxi by to rozhodně vyšlo nastejno. 

Jestli tihle dva - Šimáčková se Zemanem - mají být representanty českých soudců u ESLP - pak jimi asi jsou. Při vědomí, že dnešní soudci ztělesňují servilitu, poslušnost, ohýbání práva podle přání mocných - a také nemalou hrabivost. 

Nejsou ovšem representanty spravedlnosti, ani práva - natož zárukou, že by se poškozený občan čehokoliv u této instance (nebo jakékoliv jiné, kde oni budou figurovat) domohl. 

A že bychom museli nutně vyvážet do zahraničí zrovna to nejhorší, co zrovna máme na skladě - tedy servilní a bezcharakterní soudce - to si také nemyslím, že by zrovna bylo v zjmu státu, byť babišovského. Natož pak v zájmu pověsti národa, nebo české justice. 

Být představitelem ESLP a dostavše takovouto "nabídku", bych asi České republice slušně poděkoval, s tím, že dnes zrovna není 1. dubna (All Fools Day) a že až se vedle ESLP zřídí také právní cirkus k pobavení čekajících na rozsudek, se známějšími klauny z různých zemí, tak se nad podobnou nabídkou jistě rád zamyslím.

Ale v současnosti že aktuální není, leda že by ESLP již zcela resignoval na své původně definované poslání, že ji chápu jako výraz pravé a neskrývané tváře současné české justice - která ovšem s evropskými hodnotami, ale ani s evropským právem, nemá nic společného, resp. jsou vzájemně neslučitelné. 

A do té doby, než se česká justice vzmůže na osobnostně i odborně přijatelné soudce, že holt místo českého soudce ve velkém senátu zůstane neobsazeno. 

Aspoň to budou mít všichni - jak v ČR, tak v Evropě - na očích... 

 

 https://www.ceska-justice.cz/2020/09/kdo-obsadi-prestizni-post-soudce-eslp-mluvi-se-o-zemanovi-nebo-simackove/

 

_______________________

_______________________

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/2250-us-nasel-sve-misto-pri-ochrane-soudcu

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2252-mnohem-vice-nez-jste-chteli-rici

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2670-jadlovsky

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2916-kdo-chces-cten-byt

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3126-malo-zen-v-justici

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3271-otcuv-nedorostli

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3292-nefunkcnost-ceske-justice-uz-neni-nazorem-extremistu

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2292-jeste-jeden-mimoradny-opravny-prostredek

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/615-archiv-609

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2549-sochorova-ruda-vzory-nestrannosti

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2297-pravo-posledniho-slova

 

_______________________

_______________________

Comments  

0 # Tomáš Jadlovský 2020-09-15 18:38
Kateřina Šimáčková je podepsána pod usnesením, kterým české soudy legalizovaly sérií podvodů únos mého syna do Španělska, jak jinak - v jeho zájmu, aby náhodou v jeho dětství neexistoval kdokoliv z otcovské rodiny a neuměl jako český občan česky. A podobně jako u Vás, i u Mirka se objevil odlišný právní systém. Soud sice konstatoval, že jsem namítal nezákonnost a soudy se s ní nijak nevypořádaly, ale rozhodnutí v rozporu s právem je v zájmu dítěte. Takže milé české děti, sice žijete ve státě, který má psané právo, ale ve Vašem zájmu pro Vás někdy platí a někdy platí, podle toho, jak se to justičním úchylům hodí. Pevně věřím, že Šimáčková bude jednou dlouze a v bolestech chcípat a vzpomene si při tom na všechny další, kterým zničila kus života.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 19:05
Osvobození Kočnera je justiční omyl, právní purismus je chorobou soudnictví, tvrdí Mesežnikov

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 19:06
Jedna z těch dvounulek se do Štrasburku dostane.

Tak už to tady funguje. O.
___________
A podle toho to pak tady vypadá.

Jediným všelékem je uplatnit jejich vlastní rozsudky na ně samotné. Zbláznili by se hrůzou, strachem a - vzteky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 19:09
Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář obvinil Spojené státy z financování aktivit, které „směřují k zahlcování českých úřadů a soudů“

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 19:10
„Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chtěl, abych byla alespoň trochu odsouzena. Pokud nešlo o objednávku, nezná zákony a podzákonné normy a i on by měl svléknout talár.“ – říká Alena Vitásková.

xtv.cz/.../...
_____________
Paní Vitásková stále ještě nepochopila, že zákonem je tady to, co chtějí momentálně mocní. A ona k nim nepatřila, i když si to myslela.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-15 19:11
Játrová omáčka pro pamětníky :

www.prazskyden.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-16 11:36
Exekuční baroni v ohrožení - aneb : Teritorialita znovu ve hře :

Kladivo na velkoexekutory

www.tydenikhrot.cz/.../kladivo-na-velkoexekutory
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-16 11:38
To budou asi ty výsledky zvláštní péče při výběru a náročných kritérií pro zodpovědný post :

Policie obvinila soudce z podvodu, měl vydávat falešná potvrzení

novinky.cz/.../...

Policie stíhá okresního soudce Závurku za podvod se škodou 1,5 milionu Kč

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-16 12:33
Prokurátor Čižnár mladší býva v luxusnom Riverparku. Preveria majetky jeho, aj Ficovej čakateľky

dennikn.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-18 10:29
Ač soudkyně Šimáčková prožila část svého života v totalitě,
vždy se měla jako prase v žitě.
Dnes hrdá na to v jakém chlévě že v zemi žije,
nevadí jí u vesla estébácké svině a že tu demokracie hnije.
Pro mne je Šimáčková obyčejná vychcaná kráva,
tudíž nemá co vyhledávat u Evropského soudu pro lidská práva.
Tam působí kdejaký režimem dosazený sráč,
průserů české justice zametač.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-18 10:33
Šimáčková-lobby :

Šimáčková zjevně spustila kampaň na podporu své kandidatury do ESLP, která ji má představit jako naprostou světici :

Soudce umístí dítě do dětského domova a neví, jaký je? Nechápu, říká soudkyně Šimáčková

cnn.iprima.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-18 10:35
Další nadšený z českého právního systému :

Kajínek plánuje požádat o obnovu procesu. Na soud by se obrátil počtvrté

lidovky.cz/.../...

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.